logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Šentrupert
Statistična regija Jugovzhodna Slovenija
Upravna enota Trebnje

Občina Šentrupert leži v osrednjem delu porečja Mirne. Poselitev je zgoščena po naseljih na vzpetem kotlinskem robu, zaledje je redkeje poseljeno. Med kulturno dediščino izstopa grad Škrljevo na vzpetini zahodno od naselja Škrljevo.

Šentrupert
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 25. 6. 2010), CC Ines Zgonc
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 10,9 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 0,8 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,9 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 76 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 20 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,5 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 67,4 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 72,2 %, v Sloveniji pa 71,3 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,1001,101
1.2 Prirast prebivalstva03,4003,4005,60
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)03,6003,6004,90
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)36,6036,6027,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti45,4045,4057,70
1.6 Delovne migracije77,9077,9075,10
2.1 Telesni fitnes otrok49,7049,7050,30
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok26,5026,5029,10
2.3 Redni in občasni kadilci19,6019,6018,10
2.4 Visokotvegano opijanje45,8045,8044,40
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,5001,5002,50
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 21,7021,7009,50
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit67,4067,4065,20
3.2 Presejanost v Programu Zora72,2072,2078,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode787891
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja71,5071,5067,50
4.2 Bolniška odsotnost10,9010,9012
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)-999.998-999.9982
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)441
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,2005,205
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka25,8025,8024,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,1012,1012,40
4.8 Srčna kap (35-74 let)00,8000,8001,60
4.9 Možganska kap (35-84 let)01,7001,7001,90
4.10 Novi primeri raka584,94584,94475,12
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)05,9005,9006,50
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,1014,1016,10
4.13 Pomoč na domu01,9001,9002,70
4.14 Klopni meningoencefalitis.........
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.366,601.366,60889,80
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)237,60237,6089,10
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)194,70194,70140,40
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)32,4032,4005,80
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)-999.998-999.99825,90
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)11,4011,4030,50
5.7 Umrljivost zaradi samomora75,9075,9008,50

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva3,44,6-0,30,9
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)3,64,44,74,7
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)36,629,329,025,7
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti45,461,359,257,2
%
1.6 Delovne migracije77,972,087,6100,6
%
2.1 Telesni fitnes otrok49,749,450,050,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok26,528,426,824,6
%
2.3 Redni in občasni kadilci19,618,922,524,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje45,845,944,940,9
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,51,61,71,8
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 21,712,710,38,7
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit67,465,163,860,4
%
3.2 Presejanost v Programu Zora72,272,070,271,3
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode78//87
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja71,571,265,665,8
%
4.2 Bolniška odsotnost10,914,114,313,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let).0,30,31,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)4,02,82,32,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,25,55,25,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka25,825,725,923,7
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,112,311,711,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)0,81,41,81,9
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)1,71,92,32,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka584,9620,3590,65,6
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)5,96,67,16,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,114,416,315,5
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,91,82,01,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis////
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1366,61074,71042,2979,9
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)237,697,186,689,3
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)194,7177,8174,8168,8
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)32,417,111,511,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).20,719,820,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)11,425,642,840,5
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora75,925,921,321,7
sss/100.000
Šentrupert
Statistična regija Jugovzhodna Slovenija
Upravna enota Trebnje

Občina Šentrupert leži v osrednjem delu porečja Mirne. Poselitev je zgoščena po naseljih na vzpetem kotlinskem robu, zaledje je redkeje poseljeno. Med kulturno dediščino izstopa grad Škrljevo na vzpetini zahodno od naselja Škrljevo.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 10,9 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 0,8 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,9 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 76 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 20 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,5 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 67,4 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 72,2 %, v Sloveniji pa 71,3 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690