logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Škocjan
Statistična regija Jugovzhodna Slovenija
Upravna enota Novo mesto

Občina Škocjan je naravnogeografsko razgibana, saj zajema tako vinorodno gričevje kot tudi ravninski svet na stiku Krškega gričevja in ravnine. Ima bogato sakralno in etnološko dediščino (običaji, obrti, ljudsko petje, sejmi).
Del občine administrativno sodi v upravno enoto Sevnica.

Bučka
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 25. 6. 2010), CC Mich 973
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 18,8 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,2 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 9,6 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 23 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 16 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,2 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 55,6 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 65,7 %, v Sloveniji pa 71,3 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine111
1.2 Prirast prebivalstva01,2001,2005,60
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)03,9003,9004,90
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)38,6038,6027,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti61,4061,4057,70
1.6 Delovne migracije37,6037,6075,10
2.1 Telesni fitnes otrok49,8049,8050,30
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok282829,10
2.3 Redni in občasni kadilci161618,10
2.4 Visokotvegano opijanje393944,40
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,2001,2002,50
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 17,9017,9009,50
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit55,6055,6065,20
3.2 Presejanost v Programu Zora65,7065,7078,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode808091
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja62,1062,1067,50
4.2 Bolniška odsotnost18,8018,8012
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)-999.998-999.9982
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)03,4003,401
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,3005,305
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka27,5027,5024,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,4012,4012,40
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,2002,2001,60
4.9 Možganska kap (35-84 let)03,9003,9001,90
4.10 Novi primeri raka741,54741,54475,12
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)09,6009,6006,50
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj171716,10
4.13 Pomoč na domu00,5000,5002,70
4.14 Klopni meningoencefalitis.........
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.312,801.312,80889,80
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)149,70149,7089,10
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)253,90253,90140,40
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)11,1011,1005,80
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)26,6026,6025,90
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)52,3052,3030,50
5.7 Umrljivost zaradi samomora232308,50

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva1,20,9-0,30,9
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)3,94,24,74,7
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)38,628,429,025,7
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti61,461,159,257,2
%
1.6 Delovne migracije37,6103,387,6100,6
%
2.1 Telesni fitnes otrok49,851,050,050,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok28,024,326,824,6
%
2.3 Redni in občasni kadilci16,015,222,524,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje39,042,144,940,9
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,21,51,71,8
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 17,99,310,38,7
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit55,663,363,860,4
%
3.2 Presejanost v Programu Zora65,768,670,271,3
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode80//87
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja62,162,565,665,8
%
4.2 Bolniška odsotnost18,814,114,313,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let).0,30,31,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)3,42,32,32,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,35,05,25,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka27,526,725,923,7
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,411,911,711,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,21,91,81,9
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,92,32,32,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka741,5625,4590,65,6
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)9,67,07,16,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj17,016,216,315,5
sss/100
4.13 Pomoč na domu0,52,42,01,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis////
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1312,8964,91042,2979,9
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)149,777,786,689,3
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)253,9174,5174,8168,8
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)11,19,611,511,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)26,617,919,820,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)52,344,542,840,5
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora23,023,521,321,7
sss/100.000
Škocjan
Statistična regija Jugovzhodna Slovenija
Upravna enota Novo mesto

Občina Škocjan je naravnogeografsko razgibana, saj zajema tako vinorodno gričevje kot tudi ravninski svet na stiku Krškega gričevja in ravnine. Ima bogato sakralno in etnološko dediščino (običaji, obrti, ljudsko petje, sejmi).
Del občine administrativno sodi v upravno enoto Sevnica.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 18,8 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,2 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 9,6 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 23 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 16 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,2 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 55,6 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 65,7 %, v Sloveniji pa 71,3 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690