logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Škofja Loka
Statistična regija Gorenjska
Upravna enota Škofja Loka

Škofjeloška občina je naravnogeografsko del Škofjeloškega hribovja z rekami Poljanščico, Selščico in Soro. Srednjeveško mesto Škofja Loka, katerega znamenitost je tudi grad, je gospodarsko, kulturno in upravno središče občine.

Škofjeloški grad
Vir: STO (http://www.slovenia.info, 18. 6. 2010), avtor B. Kladnik
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 11,0 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,3 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,3 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 25 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Delež kadilcev je bil 16 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,0 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 70,0 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 76,7 %, v Sloveniji pa 71,3 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,2001,201
1.2 Prirast prebivalstva-1-105,60
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,6004,6004,90
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)25,4025,4027,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti61,2061,2057,70
1.6 Delovne migracije92,1092,1075,10
2.1 Telesni fitnes otrok52,6052,6050,30
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok19,6019,6029,10
2.3 Redni in občasni kadilci16,3016,3018,10
2.4 Visokotvegano opijanje35,8035,8044,40
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah2202,50
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 07,2007,2009,50
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit707065,20
3.2 Presejanost v Programu Zora76,7076,7078,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode868691
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja73,9073,9067,50
4.2 Bolniška odsotnost111112
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,6001,602
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,6001,601
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,4004,405
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka21,3021,3024,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,5010,5012,40
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,3001,3001,60
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,2002,2001,90
4.10 Novi primeri raka596,39596,39475,12
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)07,3007,3006,50
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj12,5012,5016,10
4.13 Pomoč na domu00,9000,9002,70
4.14 Klopni meningoencefalitis.........
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost887887889,80
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)67,4067,4089,10
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)156,40156,40140,40
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)13,7013,7005,80
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)19,8019,8025,90
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)38,8038,8030,50
5.7 Umrljivost zaradi samomora25,5025,5008,50

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,2//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-1,00-0,30,9
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,64,74,94,7
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)25,426,925,525,7
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti61,262,858,557,2
%
1.6 Delovne migracije92,184,283,9100,6
%
2.1 Telesni fitnes otrok52,652,550,750,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok19,619,421,024,6
%
2.3 Redni in občasni kadilci16,316,123,724,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje35,836,835,540,9
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah2,02,01,91,8
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 7,27,99,08,7
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit70,072,963,160,4
%
3.2 Presejanost v Programu Zora76,778,471,471,3
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode86//87
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja73,973,172,965,8
%
4.2 Bolniška odsotnost11,010,311,013,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,61,31,21,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,61,31,52,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,44,24,85,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka21,321,322,123,7
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,510,511,811,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,31,31,91,9
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,21,82,32,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka596,4598,3582,15,6
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)7,37,27,46,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj12,512,113,715,5
sss/100
4.13 Pomoč na domu0,91,11,41,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis////
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost887,0862,5882,0979,9
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)67,474,675,689,3
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)156,4166,9164,1168,8
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)13,711,710,011,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)19,818,919,320,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)38,840,742,140,5
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora25,526,220,521,7
sss/100.000
Škofja Loka
Statistična regija Gorenjska
Upravna enota Škofja Loka

Škofjeloška občina je naravnogeografsko del Škofjeloškega hribovja z rekami Poljanščico, Selščico in Soro. Srednjeveško mesto Škofja Loka, katerega znamenitost je tudi grad, je gospodarsko, kulturno in upravno središče občine.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 11,0 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,3 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,3 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 25 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Delež kadilcev je bil 16 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,0 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 70,0 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 76,7 %, v Sloveniji pa 71,3 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690