logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Cerknica
Statistična regija Primorsko-notranjska
Upravna enota Cerknica

Občina zavzema osrednje predele Notranjske, najbolj znana pa je gotovo po največjem slovenskem kraškem polju, na katerem nastaja in izginja največje slovensko jezero – presihajoče Cerkniško jezero.

Presihajoče Cerkniško jezero
Vir: STO (http://www.slovenia.info, 18. 6. 2010), avtor Darinka Mladenovič
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 12,9 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 0,8 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 10,1 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 33 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 26 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,3 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 62,6 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 70,2 %, v Sloveniji pa 71,3 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,1001,101
1.2 Prirast prebivalstva08,1008,1005,60
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,6005,6004,90
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)242427,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti63,1063,1057,70
1.6 Delovne migracije78,1078,1075,10
2.1 Telesni fitnes otrok49,5049,5050,30
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok25,5025,5029,10
2.3 Redni in občasni kadilci25,7025,7018,10
2.4 Visokotvegano opijanje46,4046,4044,40
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,3001,3002,50
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 08,4008,4009,50
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit62,6062,6065,20
3.2 Presejanost v Programu Zora70,2070,2078,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode969691
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja65,8065,8067,50
4.2 Bolniška odsotnost12,9012,9012
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,1001,102
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,1001,101
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,6004,605
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka202024,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi101012,40
4.8 Srčna kap (35-74 let)00,8000,8001,60
4.9 Možganska kap (35-84 let)01,5001,5001,90
4.10 Novi primeri raka473,35473,35475,12
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)10,1010,1006,50
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,9013,9016,10
4.13 Pomoč na domu00,9000,9002,70
4.14 Klopni meningoencefalitis.........
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost985,40985,40889,80
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)51,4051,4089,10
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)143,40143,40140,40
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)10,1010,1005,80
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)30,2030,2025,90
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)24,2024,2030,50
5.7 Umrljivost zaradi samomora32,9032,9008,50

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva8,14,11,70,9
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,65,65,34,7
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)24,025,826,725,7
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti63,163,159,957,2
%
1.6 Delovne migracije78,177,875,2100,6
%
2.1 Telesni fitnes otrok49,549,649,950,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok25,525,426,824,6
%
2.3 Redni in občasni kadilci25,725,327,924,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje46,447,237,940,9
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,31,61,61,8
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 8,48,510,48,7
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit62,661,659,060,4
%
3.2 Presejanost v Programu Zora70,269,365,871,3
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode96//87
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja65,866,868,965,8
%
4.2 Bolniška odsotnost12,913,115,113,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,10,81,71,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,11,51,22,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,65,04,85,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka20,021,322,323,7
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,010,310,911,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)0,80,91,71,9
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)1,51,72,32,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka473,4488,9510,85,6
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)10,19,17,66,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,914,815,915,5
sss/100
4.13 Pomoč na domu0,91,21,81,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis////
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost985,4933,6959,1979,9
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)51,452,484,889,3
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)143,4137,3142,5168,8
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)10,19,28,911,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)30,220,124,720,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)24,237,333,240,5
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora32,932,227,621,7
sss/100.000
Cerknica
Statistična regija Primorsko-notranjska
Upravna enota Cerknica

Občina zavzema osrednje predele Notranjske, najbolj znana pa je gotovo po največjem slovenskem kraškem polju, na katerem nastaja in izginja največje slovensko jezero – presihajoče Cerkniško jezero.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 12,9 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 0,8 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 10,1 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 33 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 26 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,3 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 62,6 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 70,2 %, v Sloveniji pa 71,3 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690