logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Štore
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Celje

Občina Štore se razprostira na pretežno gričevnatem območju ob reki Voglajni, na vzhodnem robu Celjske kotline. Upravno središče občine je v naselju Štore, ki je razdeljeno na industrijski del (nekdaj železarna) ter stanovanjski in oskrbni del.

Svetina
Vir: Občina Štore (http://www.store.si, 26. 6. 2010), arhiv Občine Štore
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 17,6 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,3 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 3,1 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 38 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Delež kadilcev je bil 24 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,3 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 60,8 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 74,9 %, v Sloveniji pa 71,3 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,1001,101
1.2 Prirast prebivalstva02,1002,1005,60
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)06,5006,5004,90
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)292927,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti57,9057,9057,70
1.6 Delovne migracije11011075,10
2.1 Telesni fitnes otrok45,4045,4050,30
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok32,6032,6029,10
2.3 Redni in občasni kadilci24,1024,1018,10
2.4 Visokotvegano opijanje48,4048,4044,40
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,3001,3002,50
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 08,9008,9009,50
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit60,8060,8065,20
3.2 Presejanost v Programu Zora74,9074,9078,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode646491
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja65,5065,5067,50
4.2 Bolniška odsotnost17,6017,6012
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,2001,202
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)221
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,6005,605
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,6024,6024,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,1011,1012,40
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,3002,3001,60
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,7002,7001,90
4.10 Novi primeri raka521,23521,23475,12
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)03,1003,1006,50
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,6015,6016,10
4.13 Pomoč na domu01,4001,4002,70
4.14 Klopni meningoencefalitis.........
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.590,301.590,30889,80
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)148,10148,1089,10
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)329,80329,80140,40
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)24,4024,4005,80
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)58,8058,8025,90
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)69,3069,3030,50
5.7 Umrljivost zaradi samomora37,7037,7008,50

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva2,10-0,80,9
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)6,55,04,34,7
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)29,024,627,625,7
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti57,956,658,157,2
%
1.6 Delovne migracije110,0130,696,3100,6
%
2.1 Telesni fitnes otrok45,449,449,550,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok32,623,325,824,6
%
2.3 Redni in občasni kadilci24,123,524,024,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje48,447,542,540,9
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,31,81,81,8
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 8,96,58,18,7
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit60,857,660,360,4
%
3.2 Presejanost v Programu Zora74,974,174,671,3
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode64//87
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja65,565,863,465,8
%
4.2 Bolniška odsotnost17,615,415,013,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,20,80,81,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,01,92,02,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,65,65,65,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,624,225,123,7
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,112,812,611,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,32,72,51,9
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,72,93,22,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka521,2556,5526,55,6
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)3,13,74,26,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,616,216,315,5
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,42,52,11,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis////
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1590,3966,71061,6979,9
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)148,186,098,189,3
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)329,8182,6168,8168,8
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)24,418,314,211,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)58,825,120,720,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)69,338,435,340,5
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora37,726,828,421,7
sss/100.000
Štore
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Celje

Občina Štore se razprostira na pretežno gričevnatem območju ob reki Voglajni, na vzhodnem robu Celjske kotline. Upravno središče občine je v naselju Štore, ki je razdeljeno na industrijski del (nekdaj železarna) ter stanovanjski in oskrbni del.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 17,6 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,3 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 3,1 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 38 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Delež kadilcev je bil 24 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,3 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 60,8 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 74,9 %, v Sloveniji pa 71,3 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690