logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Tabor
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Žalec

Občina Tabor leži na južnem obrobju spodnje Savinjske doline in obsega 7 naselij. Prebivalci občine se preživljajo s kmetijstvom in z delom v bližnjih krajih, vedno pomembnejše pa je v občini tudi podjetništvo.

Tabor
Vir: Arhiv SURS, 2010
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 12,0 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 3,3 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 4,9 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 46 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 29 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,5 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 71,5 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 75,9 %, v Sloveniji pa 71,3 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,9000,901
1.2 Prirast prebivalstva19,7019,7005,60
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,3004,3004,90
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)27,6027,6027,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti64,3064,3057,70
1.6 Delovne migracije18,8018,8075,10
2.1 Telesni fitnes otrok49,5049,5050,30
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok242429,10
2.3 Redni in občasni kadilci28,7028,7018,10
2.4 Visokotvegano opijanje49,5049,5044,40
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah02,5002,5002,50
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 131309,50
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit71,5071,5065,20
3.2 Presejanost v Programu Zora75,9075,9078,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode777791
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja62,2062,2067,50
4.2 Bolniška odsotnost121212
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)05,2005,202
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,6001,601
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,2004,205
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka28,3028,3024,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,8011,8012,40
4.8 Srčna kap (35-74 let)03,3003,3001,60
4.9 Možganska kap (35-84 let)03,9003,9001,90
4.10 Novi primeri raka322,41322,41475,12
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)04,9004,9006,50
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,1016,1016,10
4.13 Pomoč na domu01,4001,4002,70
4.14 Klopni meningoencefalitis.........
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost952,50952,50889,80
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)121,70121,7089,10
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)119,20119,20140,40
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)-999.998-999.99805,80
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)-999.998-999.99825,90
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)-999.998-999.99830,50
5.7 Umrljivost zaradi samomora46,1046,1008,50

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,9//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva19,71,5-0,80,9
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,34,24,34,7
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)27,627,127,625,7
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti64,357,858,157,2
%
1.6 Delovne migracije18,873,896,3100,6
%
2.1 Telesni fitnes otrok49,550,849,550,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok24,024,725,824,6
%
2.3 Redni in občasni kadilci28,729,724,024,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje49,554,542,540,9
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah2,52,01,81,8
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 13,09,58,18,7
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit71,563,960,360,4
%
3.2 Presejanost v Programu Zora75,976,474,671,3
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode77//87
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja62,266,263,465,8
%
4.2 Bolniška odsotnost12,014,115,013,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)5,20,80,81,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,61,72,02,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,25,45,65,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka28,325,225,123,7
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,813,012,611,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)3,32,82,51,9
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,93,33,22,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka322,4538,2526,55,6
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)4,94,54,26,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,115,816,315,5
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,42,12,11,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis////
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost952,51048,41061,6979,9
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)121,798,798,189,3
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)119,2152,5168,8168,8
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).14,014,211,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).18,520,720,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).37,035,340,5
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora46,130,528,421,7
sss/100.000
Tabor
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Žalec

Občina Tabor leži na južnem obrobju spodnje Savinjske doline in obsega 7 naselij. Prebivalci občine se preživljajo s kmetijstvom in z delom v bližnjih krajih, vedno pomembnejše pa je v občini tudi podjetništvo.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 12,0 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 3,3 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 4,9 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 46 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 29 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,5 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 71,5 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 75,9 %, v Sloveniji pa 71,3 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690