logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Tolmin
Statistična regija Goriška
Upravna enota Tolmin

Občina Tolmin leži v severozahodni Sloveniji, v gornje Soški dolini. Je tretja največja občina v Sloveniji po površini in je dokaj redko poseljena. Večji del delovno aktivnega prebivalstva se ukvarja z industrijskimi dejavnostmi.

Javorca, sececijska spominska cerkev
Vir: STO (http://www.slovenia.info, 18. 6. 2010), avtor Bobo
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 12,1 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,5 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,1 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 21 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 20 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 68,5 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 80,4 %, v Sloveniji pa 71,3 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine111
1.2 Prirast prebivalstva-06,70-06,7005,60
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)06,8006,8004,90
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)29,5029,5027,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti57,4057,4057,70
1.6 Delovne migracije93,5093,5075,10
2.1 Telesni fitnes otrok51,3051,3050,30
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok21,8021,8029,10
2.3 Redni in občasni kadilci19,9019,9018,10
2.4 Visokotvegano opijanje29,3029,3044,40
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah02,7002,7002,50
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 10,2010,2009,50
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit68,5068,5065,20
3.2 Presejanost v Programu Zora80,4080,4078,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode676791
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja56,8056,8067,50
4.2 Bolniška odsotnost12,1012,1012
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,2001,202
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,2001,201
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni03,7003,705
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka20,6020,6024,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi09,1009,1012,40
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,5001,5001,60
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,8002,8001,90
4.10 Novi primeri raka465,13465,13475,12
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)07,1007,1006,50
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,1014,1016,10
4.13 Pomoč na domu01,8001,8002,70
4.14 Klopni meningoencefalitis.........
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.078,701.078,70889,80
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)103,80103,8089,10
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)148,30148,30140,40
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)06,3006,3005,80
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)30,8030,8025,90
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)20,7020,7030,50
5.7 Umrljivost zaradi samomora21,2021,2008,50

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-6,7-6,3-1,60,9
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)6,86,75,74,7
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)29,528,727,225,7
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti57,456,957,957,2
%
1.6 Delovne migracije93,585,396,2100,6
%
2.1 Telesni fitnes otrok51,351,550,650,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok21,821,723,624,6
%
2.3 Redni in občasni kadilci19,920,523,224,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje29,330,036,340,9
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah2,72,72,41,8
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 10,210,09,08,7
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit68,567,365,460,4
%
3.2 Presejanost v Programu Zora80,477,978,771,3
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode67//87
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja56,857,363,865,8
%
4.2 Bolniška odsotnost12,111,812,813,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,21,92,21,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,21,11,42,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni3,74,04,45,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka20,622,923,323,7
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi9,110,211,011,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,51,81,71,9
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,82,92,42,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka465,1484,1520,45,6
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)7,17,17,06,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,114,915,515,5
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,82,62,81,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis////
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1078,7964,7951,8979,9
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)103,888,284,389,3
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)148,3137,6166,9168,8
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)6,38,912,111,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)30,818,723,820,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)20,723,737,640,5
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora21,217,816,521,7
sss/100.000
Tolmin
Statistična regija Goriška
Upravna enota Tolmin

Občina Tolmin leži v severozahodni Sloveniji, v gornje Soški dolini. Je tretja največja občina v Sloveniji po površini in je dokaj redko poseljena. Večji del delovno aktivnega prebivalstva se ukvarja z industrijskimi dejavnostmi.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 12,1 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,5 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,1 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 21 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 20 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 68,5 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 80,4 %, v Sloveniji pa 71,3 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690