logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Tržič
Statistična regija Gorenjska
Upravna enota Tržič

Severni del občine zavzemajo osrednje Karavanke, proti jugu se pokrajina znižuje v hribovje, najjužnejši del občine pa predstavljajo uravnave, imenovane Dobrave. V občini ohranjajo tradicijo starih običajev (Gregorjevo, lomski ploh).

Tržič
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 23. 6. 2010), CC Matijap
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 11,3 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,5 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,5 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 15 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Delež kadilcev je bil 36 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,3 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 65,1 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 69,1 %, v Sloveniji pa 71,3 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine111
1.2 Prirast prebivalstva-02,90-02,9005,60
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,9004,9004,90
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)30,5030,5027,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti585857,70
1.6 Delovne migracije52,4052,4075,10
2.1 Telesni fitnes otrok53,7053,7050,30
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok26,7026,7029,10
2.3 Redni in občasni kadilci35,5035,5018,10
2.4 Visokotvegano opijanje19,5019,5044,40
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,3001,3002,50
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 08,8008,8009,50
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit65,1065,1065,20
3.2 Presejanost v Programu Zora69,1069,1078,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode535391
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja65,6065,6067,50
4.2 Bolniška odsotnost11,3011,3012
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,5001,502
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,3001,301
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,3005,305
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,2022,2024,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi13,1013,1012,40
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,5001,5001,60
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,5002,5001,90
4.10 Novi primeri raka660,25660,25475,12
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)06,5006,5006,50
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,3013,3016,10
4.13 Pomoč na domu00,7000,7002,70
4.14 Klopni meningoencefalitis.........
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost904,40904,40889,80
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)79,3079,3089,10
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)145,20145,20140,40
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)07,2007,2005,80
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)14,2014,2025,90
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)24,8024,8030,50
5.7 Umrljivost zaradi samomora151508,50

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-2,9-2,9-0,30,9
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,94,94,94,7
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)30,530,525,525,7
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti58,058,058,557,2
%
1.6 Delovne migracije52,452,483,9100,6
%
2.1 Telesni fitnes otrok53,753,750,750,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok26,726,721,024,6
%
2.3 Redni in občasni kadilci35,536,123,724,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje19,517,935,540,9
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,31,31,91,8
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 8,88,89,08,7
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit65,165,163,160,4
%
3.2 Presejanost v Programu Zora69,169,171,471,3
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode53//87
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja65,665,372,965,8
%
4.2 Bolniška odsotnost11,311,311,013,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,51,51,21,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,31,31,52,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,35,34,85,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,222,222,123,7
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi13,113,111,811,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,51,51,91,9
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,52,52,32,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka660,3660,3582,15,6
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)6,56,57,46,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,313,313,715,5
sss/100
4.13 Pomoč na domu0,70,61,41,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis////
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost904,4904,4882,0979,9
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)79,379,375,689,3
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)145,2145,2164,1168,8
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)7,27,210,011,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)14,214,219,320,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)24,824,842,140,5
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora15,015,020,521,7
sss/100.000
Tržič
Statistična regija Gorenjska
Upravna enota Tržič

Severni del občine zavzemajo osrednje Karavanke, proti jugu se pokrajina znižuje v hribovje, najjužnejši del občine pa predstavljajo uravnave, imenovane Dobrave. V občini ohranjajo tradicijo starih običajev (Gregorjevo, lomski ploh).
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 11,3 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,5 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,5 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 15 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Delež kadilcev je bil 36 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,3 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 65,1 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 69,1 %, v Sloveniji pa 71,3 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690