logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Turnišče
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Lendava

Občina Turnišče leži v delu Prekmurja, imenovanem Dolinsko, in obsega 4 naselja. V občini so se do danes ohranile nekatere domače obrti, kot sta čevljarstvo ter izdelovanje izdelkov iz ličja. Zelo dejavna so tudi različna društva.

Turnišče
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 25. 6. 2010) © Vojko Prah
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 13,0 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 3,0 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,0 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 29 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 24 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 58,5 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 67,7 %, v Sloveniji pa 71,3 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,9000,901
1.2 Prirast prebivalstva-10,60-10,6005,60
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,3004,3004,90
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)33,3033,3027,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti52,5052,5057,70
1.6 Delovne migracije49,7049,7075,10
2.1 Telesni fitnes otrok47,6047,6050,30
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok27,2027,2029,10
2.3 Redni in občasni kadilci23,6023,6018,10
2.4 Visokotvegano opijanje29,6029,6044,40
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,4001,4002,50
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 11,8011,8009,50
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
3.1 Odzivnost v Program Svit58,5058,5065,20
3.2 Presejanost v Programu Zora67,7067,7078,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode10010091
4.1 Samoocena dobrega zdravja50,3050,3067,50
4.2 Bolniška odsotnost131312
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)03,5003,502
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,5002,501
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni06,7006,705
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka31,8031,8024,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi15,5015,5012,40
4.8 Srčna kap (35-74 let)3301,60
4.9 Možganska kap (35-84 let)05,3005,3001,90
4.10 Novi primeri raka661,94661,94475,12
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)7706,50
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj181816,10
4.13 Pomoč na domu00,4000,4002,70
4.14 Klopni meningoencefalitis.........
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
5.1 Splošna umrljivost997,70997,70889,80
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)99,6099,6089,10
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)151,30151,30140,40
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)10,1010,1005,80
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)42,6042,6025,90
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)26,7026,7030,50
5.7 Umrljivost zaradi samomora28,5028,5008,50

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,9//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-10,6-2,7-3,90,9
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,34,94,94,7
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)33,331,832,425,7
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti52,551,950,757,2
%
1.6 Delovne migracije49,772,689,9100,6
%
2.1 Telesni fitnes otrok47,647,948,250,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok27,229,129,924,6
%
2.3 Redni in občasni kadilci23,624,025,624,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje29,629,239,240,9
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,41,41,41,8
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 11,813,510,28,7
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit58,555,957,660,4
%
3.2 Presejanost v Programu Zora67,767,567,271,3
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode100//87
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja50,349,760,765,8
%
4.2 Bolniška odsotnost13,015,916,013,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)3,54,13,01,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,52,52,32,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni6,76,15,55,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka31,830,227,423,7
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi15,514,413,011,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)3,03,12,71,9
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)5,34,24,02,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka661,9573,2549,4559,5
sss/100.000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)7,06,85,96,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj18,017,416,815,5
sss/100
4.13 Pomoč na domu0,41,21,01,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis////
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost997,71210,71147,3979,9
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)99,6140,5120,789,3
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)151,3211,5192,8168,8
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)10,118,812,311,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)42,619,919,520,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)26,735,344,940,5
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora28,521,023,821,7
sss/100.000
Turnišče
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Lendava

Občina Turnišče leži v delu Prekmurja, imenovanem Dolinsko, in obsega 4 naselja. V občini so se do danes ohranile nekatere domače obrti, kot sta čevljarstvo ter izdelovanje izdelkov iz ličja. Zelo dejavna so tudi različna društva.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 13,0 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 3,0 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,0 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 29 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 24 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 58,5 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 67,7 %, v Sloveniji pa 71,3 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690