logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Velika Polana
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Lendava

Za pomursko občino Veliko Polano je kljub njeni majhnosti značilna obsežna naravna in kulturna dediščina. Občinsko središče se ponaša z nazivom 'Evropska vas štorkelj' in s pisateljem Miškom Kranjcem, ki je ubesedil življenje v teh krajih.

Hiša Miška Kranjca
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 25. 6. 2010), avtor SI-Ziga
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 15,8 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 10,5 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Delež kadilcev je bil 22 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 3,4 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8. To je občina z najvišjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 50,9 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 68,0 %, v Sloveniji pa 71,3 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,7000,701
1.2 Prirast prebivalstva-11,90-11,9005,60
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,8005,8004,90
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)36,4036,4027,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti55,8055,8057,70
1.6 Delovne migracije25,6025,6075,10
2.1 Telesni fitnes otrok52,9052,9050,30
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok22,8022,8029,10
2.3 Redni in občasni kadilci21,7021,7018,10
2.4 Visokotvegano opijanje262644,40
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah03,4003,4002,50
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 31,3031,3009,50
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit50,9050,9065,20
3.2 Presejanost v Programu Zora686878,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode10010091
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja48,4048,4067,50
4.2 Bolniška odsotnost15,8015,8012
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)03,4003,402
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)00,8000,801
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,2005,205
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka29,4029,4024,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,2011,2012,40
4.8 Srčna kap (35-74 let)-999.998-999.99801,60
4.9 Možganska kap (35-84 let)05,9005,9001,90
4.10 Novi primeri raka536,45536,45475,12
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)10,5010,5006,50
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj17,5017,5016,10
4.13 Pomoč na domu00,4000,4002,70
4.14 Klopni meningoencefalitis.........
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost2.211,502.211,50889,80
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)25325389,10
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)323,20323,20140,40
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)-999.998-999.99805,80
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)-999.998-999.99825,90
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)76,4076,4030,50
5.7 Umrljivost zaradi samomora-999.998-999.99808,50

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,7//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-11,9-2,7-3,90,9
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,84,94,94,7
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)36,431,832,425,7
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti55,851,950,757,2
%
1.6 Delovne migracije25,672,689,9100,6
%
2.1 Telesni fitnes otrok52,947,948,250,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok22,829,129,924,6
%
2.3 Redni in občasni kadilci21,724,025,624,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje26,029,239,240,9
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah3,41,41,41,8
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 31,313,510,28,7
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit50,955,957,660,4
%
3.2 Presejanost v Programu Zora68,067,567,271,3
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode100//87
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja48,449,760,765,8
%
4.2 Bolniška odsotnost15,815,916,013,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)3,44,13,01,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)0,82,52,32,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,26,15,55,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka29,430,227,423,7
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,214,413,011,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let).3,12,71,9
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)5,94,24,02,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka536,5573,2549,45,6
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)10,56,85,96,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj17,517,416,815,5
sss/100
4.13 Pomoč na domu0,41,21,01,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis////
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost2211,51210,71147,3979,9
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)253,0140,5120,789,3
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)323,2211,5192,8168,8
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).18,812,311,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).19,919,520,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)76,435,344,940,5
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora.21,023,821,7
sss/100.000
Velika Polana
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Lendava

Za pomursko občino Veliko Polano je kljub njeni majhnosti značilna obsežna naravna in kulturna dediščina. Občinsko središče se ponaša z nazivom 'Evropska vas štorkelj' in s pisateljem Miškom Kranjcem, ki je ubesedil življenje v teh krajih.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 15,8 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 10,5 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Delež kadilcev je bil 22 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 3,4 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8. To je občina z najvišjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 50,9 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 68,0 %, v Sloveniji pa 71,3 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690