logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Velike Lašče
Statistična regija Osrednjeslovenska
Upravna enota Ljubljana

Osrednjeslovenska občina Velike Lašče ima pretežno kraški značaj površja. Občina je ponosna na svoje rojake, ki so pisateljevali in jih danes povezuje t.i. tradicionalni kulturni pohod po velikolaški kulturni poti (Levstik-Stritar-Trubar).

Grad Turjak
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 22. 6. 2010), avtor SI-Ziga
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 14,3 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 0,5 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 3,0 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 17 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 21 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 3,3 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 57,0 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 70,8 %, v Sloveniji pa 71,3 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,1001,101
1.2 Prirast prebivalstva-04,10-04,1005,60
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,5005,5004,90
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)21,5021,5027,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti61,7061,7057,70
1.6 Delovne migracije36,1036,1075,10
2.1 Telesni fitnes otrok52,4052,4050,30
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok23,8023,8029,10
2.3 Redni in občasni kadilci20,6020,6018,10
2.4 Visokotvegano opijanje41,4041,4044,40
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah03,3003,3002,50
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 09,1009,1009,50
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit575765,20
3.2 Presejanost v Programu Zora70,8070,8078,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode919191
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja70,2070,2067,50
4.2 Bolniška odsotnost14,3014,3012
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,8000,802
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,6001,601
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,7004,705
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka25,6025,6024,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi121212,40
4.8 Srčna kap (35-74 let)00,5000,5001,60
4.9 Možganska kap (35-84 let)2201,90
4.10 Novi primeri raka685,56685,56475,12
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)3306,50
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,5014,5016,10
4.13 Pomoč na domu03,2003,2002,70
4.14 Klopni meningoencefalitis.........
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost832,30832,30889,80
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)68,5068,5089,10
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)240,60240,60140,40
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)10,1010,1005,80
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)18,1018,1025,90
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)67,5067,5030,50
5.7 Umrljivost zaradi samomora17,3017,3008,50

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-4,15,86,00,9
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,54,94,64,7
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)21,521,322,625,7
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti61,756,961,057,2
%
1.6 Delovne migracije36,1159,5126,3100,6
%
2.1 Telesni fitnes otrok52,450,850,450,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok23,820,221,524,6
%
2.3 Redni in občasni kadilci20,622,522,624,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje41,443,740,740,9
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah3,31,91,91,8
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 9,17,37,68,7
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit57,060,161,760,4
%
3.2 Presejanost v Programu Zora70,871,071,971,3
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode91//87
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja70,272,270,265,8
%
4.2 Bolniška odsotnost14,311,412,013,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,81,01,01,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,61,91,92,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,74,64,85,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka25,621,322,023,7
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,011,011,011,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)0,51,31,41,9
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,02,02,12,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka685,6603,0598,55,6
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)3,06,46,86,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,514,714,315,5
sss/100
4.13 Pomoč na domu3,21,51,31,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis////
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost832,3810,8856,6979,9
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)68,564,570,689,3
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)240,6155,8154,8168,8
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)10,18,99,811,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)18,117,717,520,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)67,541,839,440,5
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora17,315,717,121,7
sss/100.000
Velike Lašče
Statistična regija Osrednjeslovenska
Upravna enota Ljubljana

Osrednjeslovenska občina Velike Lašče ima pretežno kraški značaj površja. Občina je ponosna na svoje rojake, ki so pisateljevali in jih danes povezuje t.i. tradicionalni kulturni pohod po velikolaški kulturni poti (Levstik-Stritar-Trubar).
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 14,3 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 0,5 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 3,0 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 17 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 21 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 3,3 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 57,0 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 70,8 %, v Sloveniji pa 71,3 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690