logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Veržej
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Ljutomer

Občina Veržej leži na Murskem polju, na desnem bregu reke Mure, in je ena manjših slovenskih občin, tako po površini kot tudi po številu prebivalcev. Občina se ponaša z Mlinom na Muri, učno gozdno potjo ter obsežno društveno dejavnostjo.

Babičev mlin
Vir: STO (http://www.slovenia.info, 18. 6. 2010), avtor Damjan Renko
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 17,2 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 3,5 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 9,5 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 79 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 27 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,6 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 65,3 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 71,0 %, v Sloveniji pa 71,3 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,9000,901
1.2 Prirast prebivalstva0005,60
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)03,4003,4004,90
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)262627,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti54,6054,6057,70
1.6 Delovne migracije58,8058,8075,10
2.1 Telesni fitnes otrok48,3048,3050,30
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok33,9033,9029,10
2.3 Redni in občasni kadilci27,2027,2018,10
2.4 Visokotvegano opijanje33,2033,2044,40
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah02,6002,6002,50
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 3309,50
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit65,3065,3065,20
3.2 Presejanost v Programu Zora717178,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode868691
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja71,8071,8067,50
4.2 Bolniška odsotnost17,2017,2012
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)-999.998-999.9982
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,3002,301
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,4004,405
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka25,9025,9024,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,2011,2012,40
4.8 Srčna kap (35-74 let)03,5003,5001,60
4.9 Možganska kap (35-84 let)03,8003,8001,90
4.10 Novi primeri raka386,95386,95475,12
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)09,5009,5006,50
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,2014,2016,10
4.13 Pomoč na domu00,4000,4002,70
4.14 Klopni meningoencefalitis.........
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.003,901.003,90889,80
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)111,20111,2089,10
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)86,4086,40140,40
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)-999.998-999.99805,80
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)-999.998-999.99825,90
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)-999.998-999.99830,50
5.7 Umrljivost zaradi samomora78,6078,6008,50

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,9//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva0-3,9-3,90,9
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)3,45,14,94,7
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)26,031,132,425,7
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti54,653,950,757,2
%
1.6 Delovne migracije58,885,189,9100,6
%
2.1 Telesni fitnes otrok48,348,648,250,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok33,929,829,924,6
%
2.3 Redni in občasni kadilci27,227,125,624,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje33,234,939,240,9
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah2,61,41,41,8
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 3,09,210,28,7
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit65,360,857,660,4
%
3.2 Presejanost v Programu Zora71,072,067,271,3
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode86//87
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja71,872,460,765,8
%
4.2 Bolniška odsotnost17,216,616,013,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let).3,63,01,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,32,02,32,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,44,25,55,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka25,924,327,423,7
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,211,613,011,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)3,52,62,71,9
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,84,24,02,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka387,0484,6549,45,6
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)9,55,55,96,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,215,016,815,5
sss/100
4.13 Pomoč na domu0,40,51,01,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis////
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1003,91082,71147,3979,9
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)111,2129,8120,789,3
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)86,4144,3192,8168,8
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).11,912,311,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).14,719,520,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).19,644,940,5
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora78,638,523,821,7
sss/100.000
Veržej
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Ljutomer

Občina Veržej leži na Murskem polju, na desnem bregu reke Mure, in je ena manjših slovenskih občin, tako po površini kot tudi po številu prebivalcev. Občina se ponaša z Mlinom na Muri, učno gozdno potjo ter obsežno društveno dejavnostjo.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 17,2 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 3,5 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 9,5 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 79 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 27 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,6 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 65,3 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 71,0 %, v Sloveniji pa 71,3 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690