logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Vitanje
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Slovenske Konjice

Območje občine Vitanje obsega hribovito pokrajino na obronkih zahodnega Pohorja in podaljška Karavank. Način življenja v preteklosti ohranja prireditev 'Holcerija', kjer so predstavljeni stari običaji in spretnost v spravljanju lesa.

Vitanje
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 25. 6. 2010), CC Blazsef
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 15,1 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 0,3 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9. To je občina z najnižjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,5 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 81 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Delež kadilcev je bil 22 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 58,3 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 77,0 %, v Sloveniji pa 71,3 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine111
1.2 Prirast prebivalstva08,5008,5005,60
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)03,9003,9004,90
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)40,7040,7027,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti66,2066,2057,70
1.6 Delovne migracije39,6039,6075,10
2.1 Telesni fitnes otrok47,1047,1050,30
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok33,2033,2029,10
2.3 Redni in občasni kadilci21,8021,8018,10
2.4 Visokotvegano opijanje22,5022,5044,40
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah00,7000,7002,50
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 12,5012,5009,50
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit58,3058,3065,20
3.2 Presejanost v Programu Zora777778,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode9991
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja52,3052,3067,50
4.2 Bolniška odsotnost15,1015,1012
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,7000,702
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)03,7003,701
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,5005,505
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka26,5026,5024,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi14,7014,7012,40
4.8 Srčna kap (35-74 let)00,3000,3001,60
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,3002,3001,90
4.10 Novi primeri raka342,25342,25475,12
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)05,5005,5006,50
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,4016,4016,10
4.13 Pomoč na domu01,9001,9002,70
4.14 Klopni meningoencefalitis.........
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost944,80944,80889,80
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)83,6083,6089,10
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)205,90205,90140,40
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)18,9018,9005,80
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)-999.998-999.99825,90
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)35,6035,6030,50
5.7 Umrljivost zaradi samomora81,2081,2008,50

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva8,58,0-0,80,9
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)3,93,54,34,7
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)40,728,627,625,7
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti66,261,258,157,2
%
1.6 Delovne migracije39,6103,096,3100,6
%
2.1 Telesni fitnes otrok47,148,649,550,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok33,228,725,824,6
%
2.3 Redni in občasni kadilci21,825,824,024,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje22,523,742,540,9
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah0,71,51,81,8
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 12,58,08,18,7
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit58,359,160,360,4
%
3.2 Presejanost v Programu Zora77,079,674,671,3
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode9//87
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja52,355,563,465,8
%
4.2 Bolniška odsotnost15,116,215,013,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,71,50,81,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)3,71,92,02,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,55,55,65,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka26,525,525,123,7
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi14,712,512,611,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)0,31,92,51,9
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,33,53,22,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka342,3497,7526,55,6
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)5,54,44,26,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,416,816,315,5
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,91,92,11,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis////
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost944,81082,31061,6979,9
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)83,6119,898,189,3
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)205,9179,3168,8168,8
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)18,97,014,211,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).19,420,720,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)35,631,835,340,5
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora81,230,528,421,7
sss/100.000
Vitanje
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Slovenske Konjice

Območje občine Vitanje obsega hribovito pokrajino na obronkih zahodnega Pohorja in podaljška Karavank. Način življenja v preteklosti ohranja prireditev 'Holcerija', kjer so predstavljeni stari običaji in spretnost v spravljanju lesa.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 15,1 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 0,3 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9. To je občina z najnižjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,5 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 81 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Delež kadilcev je bil 22 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 58,3 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 77,0 %, v Sloveniji pa 71,3 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690