logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Apače
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Gornja Radgona

Občina Apače se razteza ob reki Muri, na ravnici Apaškega polja. Med znamenitosti občine sodita cerkev Marijinega vnebovzetja z edinstveno rozeto in klasicističen Mainlov grad.

Meinlov grad
Vir: Slovenija, kam na izlet (http://www.kam.si, 23. 6. 2010), arhiv Slovenija, kam na izlet
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 16,2 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,6 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,9 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 18 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Delež kadilcev je bil 29 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,0 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 52,9 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 68,3 %, v Sloveniji pa 71,3 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,9000,901
1.2 Prirast prebivalstva-08,90-08,9005,60
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,3004,3004,90
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)35,6035,6027,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti43,4043,4057,70
1.6 Delovne migracije41,5041,5075,10
2.1 Telesni fitnes otrok46,3046,3050,30
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok30,3030,3029,10
2.3 Redni in občasni kadilci28,6028,6018,10
2.4 Visokotvegano opijanje45,2045,2044,40
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah2202,50
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 09,4009,4009,50
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit52,9052,9065,20
3.2 Presejanost v Programu Zora68,3068,3078,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode515191
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja71,6071,6067,50
4.2 Bolniška odsotnost16,2016,2012
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)02,6002,602
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,3002,301
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,7004,705
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka252524,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,7012,7012,40
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,6002,6001,60
4.9 Možganska kap (35-84 let)04,2004,2001,90
4.10 Novi primeri raka566,06566,06475,12
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)06,9006,9006,50
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,4016,4016,10
4.13 Pomoč na domu02,2002,2002,70
4.14 Klopni meningoencefalitis.........
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost925,80925,80889,80
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)81,6081,6089,10
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)207,60207,60140,40
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)20,4020,4005,80
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)424225,90
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)71,6071,6030,50
5.7 Umrljivost zaradi samomora18,3018,3008,50

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,9//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-8,9-1,7-3,90,9
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,34,64,94,7
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)35,631,432,425,7
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti43,450,250,757,2
%
1.6 Delovne migracije41,595,789,9100,6
%
2.1 Telesni fitnes otrok46,349,048,250,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok30,326,529,924,6
%
2.3 Redni in občasni kadilci28,627,725,624,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje45,245,339,240,9
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah2,01,51,41,8
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 9,49,110,28,7
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit52,956,357,660,4
%
3.2 Presejanost v Programu Zora68,370,067,271,3
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode51//87
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja71,672,060,765,8
%
4.2 Bolniška odsotnost16,216,716,013,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)2,62,23,01,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,32,12,32,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,75,05,55,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka25,023,527,423,7
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,712,113,011,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,62,82,71,9
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)4,23,54,02,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka566,1511,5549,45,6
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)6,94,85,96,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,415,016,815,5
sss/100
4.13 Pomoč na domu2,21,01,01,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis////
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost925,81109,21147,3979,9
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)81,687,7120,789,3
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)207,6217,5192,8168,8
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)20,415,812,311,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)42,037,819,520,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)71,647,944,940,5
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora18,322,523,821,7
sss/100.000
Apače
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Gornja Radgona

Občina Apače se razteza ob reki Muri, na ravnici Apaškega polja. Med znamenitosti občine sodita cerkev Marijinega vnebovzetja z edinstveno rozeto in klasicističen Mainlov grad.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 16,2 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,6 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,9 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 18 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Delež kadilcev je bil 29 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,0 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 52,9 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 68,3 %, v Sloveniji pa 71,3 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690