logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Cerkvenjak
Statistična regija Podravska
Upravna enota Lenart

Občina se razprostira v osrčju Slovenskih goric, na gričevnatem svetu med rekama Pesnico in Ščavnico. Naselje Cerkvenjak, središče občine, je dobilo ime po cerkvi, ki je tam stala že ob koncu 13. stoletja.

Cerkvenjak
Vir: Občina Cerkvenjak (http://www.cerkvenjak.si, 12. 7. 2010), avtor Aeroklub Sršen Cerkvenjak
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 12,8 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,1 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 13,5 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 121 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 17 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 45,2 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 74,3 %, v Sloveniji pa 71,3 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,9000,901
1.2 Prirast prebivalstva20,7020,7005,60
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)02,9002,9004,90
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)40,3040,3027,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti58,7058,7057,70
1.6 Delovne migracije36,9036,9075,10
2.1 Telesni fitnes otrok49,1049,1050,30
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok262629,10
2.3 Redni in občasni kadilci171718,10
2.4 Visokotvegano opijanje39,3039,3044,40
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah00,7000,7002,50
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 11,7011,7009,50
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit45,2045,2065,20
3.2 Presejanost v Programu Zora74,3074,3078,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode969691
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja47,3047,3067,50
4.2 Bolniška odsotnost12,8012,8012
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)-999.998-999.9982
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)03,1003,101
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni06,3006,305
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,8024,8024,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi14,1014,1012,40
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,1002,1001,60
4.9 Možganska kap (35-84 let)03,6003,6001,90
4.10 Novi primeri raka719,97719,97475,12
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)13,5013,5006,50
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,7013,7016,10
4.13 Pomoč na domu00,3000,3002,70
4.14 Klopni meningoencefalitis.........
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.547,101.547,10889,80
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)119,90119,9089,10
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)271,60271,60140,40
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)20,6020,6005,80
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)-999.998-999.99825,90
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)434330,50
5.7 Umrljivost zaradi samomora120,60120,6008,50

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,9//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva20,70,900,9
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)2,94,04,74,7
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)40,332,724,025,7
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti58,755,554,057,2
%
1.6 Delovne migracije36,977,296,3100,6
%
2.1 Telesni fitnes otrok49,149,649,450,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok26,026,526,624,6
%
2.3 Redni in občasni kadilci17,020,027,524,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje39,345,143,340,9
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah0,70,80,91,8
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 11,712,49,08,7
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit45,253,857,760,4
%
3.2 Presejanost v Programu Zora74,376,569,071,3
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode96//87
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja47,351,860,565,8
%
4.2 Bolniška odsotnost12,814,614,913,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let).1,31,71,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)3,12,12,32,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni6,34,35,15,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,822,423,923,7
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi14,112,512,711,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,11,71,81,9
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,62,62,92,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka720,0496,1519,85,6
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)13,55,95,66,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,714,116,515,5
sss/100
4.13 Pomoč na domu0,31,01,31,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis////
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1547,11256,11054,1979,9
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)119,9119,8103,389,3
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)271,6211,5176,6168,8
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)20,612,39,911,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).23,920,920,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)43,044,740,940,5
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora120,648,725,321,7
sss/100.000
Cerkvenjak
Statistična regija Podravska
Upravna enota Lenart

Občina se razprostira v osrčju Slovenskih goric, na gričevnatem svetu med rekama Pesnico in Ščavnico. Naselje Cerkvenjak, središče občine, je dobilo ime po cerkvi, ki je tam stala že ob koncu 13. stoletja.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 12,8 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,1 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 13,5 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 121 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 17 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 45,2 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 74,3 %, v Sloveniji pa 71,3 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690