logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Vrhnika
Statistična regija Osrednjeslovenska
Upravna enota Vrhnika

Občina osrednjeslovenske regije, Vrhnika, leži na prehodu iz Ljubljanske kotline čez notranjske in kraške gozdnate planote proti morju. Tukaj izvira reka Ljubljanica, in sicer iz enajstih kraških izvirov. Naselje je rojstni kraj Ivana Cankarja.

Cankarjeva spominska hiša
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 22. 6. 2010), avtor SI-Ziga
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 11,0 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,6 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,7 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 8 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 21 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 63,6 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 76,7 %, v Sloveniji pa 71,3 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,2001,201
1.2 Prirast prebivalstva09,1009,1005,60
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,4004,4004,90
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)24,1024,1027,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti60,6060,6057,70
1.6 Delovne migracije56,9056,9075,10
2.1 Telesni fitnes otrok50,1050,1050,30
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok25,7025,7029,10
2.3 Redni in občasni kadilci21,2021,2018,10
2.4 Visokotvegano opijanje36,3036,3044,40
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,8001,8002,50
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 08,4008,4009,50
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit63,6063,6065,20
3.2 Presejanost v Programu Zora76,7076,7078,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode909091
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja69,4069,4067,50
4.2 Bolniška odsotnost111112
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,4001,402
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,1002,101
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,2005,205
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,5022,5024,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,2010,2012,40
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,6001,6001,60
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,3002,3001,90
4.10 Novi primeri raka556,46556,46475,12
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)05,7005,7006,50
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,4013,4016,10
4.13 Pomoč na domu1102,70
4.14 Klopni meningoencefalitis.........
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost904,80904,80889,80
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)71,3071,3089,10
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)144,60144,60140,40
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)07,2007,2005,80
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)24,2024,2025,90
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)47,8047,8030,50
5.7 Umrljivost zaradi samomora07,8007,8008,50

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,2//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva9,111,06,00,9
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,44,24,64,7
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)24,123,122,625,7
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti60,660,261,057,2
%
1.6 Delovne migracije56,950,5126,3100,6
%
2.1 Telesni fitnes otrok50,150,250,450,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok25,724,721,524,6
%
2.3 Redni in občasni kadilci21,220,922,624,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje36,337,240,740,9
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,81,71,91,8
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 8,48,47,68,7
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit63,664,461,760,4
%
3.2 Presejanost v Programu Zora76,775,671,971,3
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode90//87
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja69,469,170,265,8
%
4.2 Bolniška odsotnost11,010,712,013,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,41,61,01,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,11,71,92,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,25,14,85,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,522,822,023,7
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,210,211,011,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,61,51,41,9
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,32,22,12,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka556,5558,5598,55,6
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)5,75,86,86,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,413,214,315,5
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,00,81,31,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis////
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost904,8818,0856,6979,9
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)71,367,470,689,3
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)144,6134,1154,8168,8
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)7,29,59,811,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)24,219,317,520,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)47,835,639,440,5
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora7,88,517,121,7
sss/100.000
Vrhnika
Statistična regija Osrednjeslovenska
Upravna enota Vrhnika

Občina osrednjeslovenske regije, Vrhnika, leži na prehodu iz Ljubljanske kotline čez notranjske in kraške gozdnate planote proti morju. Tukaj izvira reka Ljubljanica, in sicer iz enajstih kraških izvirov. Naselje je rojstni kraj Ivana Cankarja.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 11,0 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,6 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,7 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 8 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 21 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 63,6 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 76,7 %, v Sloveniji pa 71,3 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690