logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Zagorje ob Savi
Statistična regija Zasavska
Upravna enota Zagorje ob Savi

Občina Zagorje ob Savi se nahaja v Moravško –Trboveljskem podolju in je del zasavske regije. Razvoj in značilnosti občine in njenega središča, istoimenskega naselja, so najtesneje povezane s premogovništvom.

Medija v Zagorju ob Savi
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 22. 6. 2010), CC Lidija Maurer
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 15,5 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,2 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 8,0 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 23 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 19 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,0 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 61,8 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 69,9 %, v Sloveniji pa 71,3 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,1001,101
1.2 Prirast prebivalstva-03,20-03,2005,60
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,4005,4004,90
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)28,2028,2027,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti58,5058,5057,70
1.6 Delovne migracije646475,10
2.1 Telesni fitnes otrok48,1048,1050,30
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok31,6031,6029,10
2.3 Redni in občasni kadilci19,1019,1018,10
2.4 Visokotvegano opijanje37,7037,7044,40
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah2202,50
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 06,7006,7009,50
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit61,8061,8065,20
3.2 Presejanost v Programu Zora69,9069,9078,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode202091
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja65,8065,8067,50
4.2 Bolniška odsotnost15,5015,5012
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,2000,202
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,5002,501
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni06,3006,305
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka26,7026,7024,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,2011,2012,40
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,2002,2001,60
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,8002,8001,90
4.10 Novi primeri raka566,03566,03475,12
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)8806,50
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj161616,10
4.13 Pomoč na domu01,9001,9002,70
4.14 Klopni meningoencefalitis.........
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.027,701.027,70889,80
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)116,30116,3089,10
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)199,60199,60140,40
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)09,1009,1005,80
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)17,4017,4025,90
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)48,4048,4030,50
5.7 Umrljivost zaradi samomora23,2023,2008,50

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-3,2-3,2-7,70,9
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,45,45,44,7
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)28,228,229,625,7
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti58,558,554,257,2
%
1.6 Delovne migracije64,064,067,8100,6
%
2.1 Telesni fitnes otrok48,148,148,550,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok31,631,630,624,6
%
2.3 Redni in občasni kadilci19,118,223,424,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje37,737,735,840,9
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah2,02,02,21,8
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 6,76,76,68,7
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit61,861,858,660,4
%
3.2 Presejanost v Programu Zora69,969,972,171,3
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode20//87
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja65,866,163,865,8
%
4.2 Bolniška odsotnost15,515,515,413,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,20,20,31,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,52,53,12,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni6,36,36,25,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka26,726,726,423,7
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,211,212,111,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,22,22,51,9
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,82,82,92,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka566,0566,0591,85,6
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)8,08,07,76,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,016,017,615,5
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,91,61,81,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis////
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1027,71027,71093,1979,9
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)116,3116,3102,889,3
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)199,6199,6219,4168,8
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)9,19,111,111,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)17,417,426,920,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)48,448,457,440,5
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora23,223,224,421,7
sss/100.000
Zagorje ob Savi
Statistična regija Zasavska
Upravna enota Zagorje ob Savi

Občina Zagorje ob Savi se nahaja v Moravško –Trboveljskem podolju in je del zasavske regije. Razvoj in značilnosti občine in njenega središča, istoimenskega naselja, so najtesneje povezane s premogovništvom.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 15,5 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,2 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 8,0 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 23 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 19 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,0 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 61,8 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 69,9 %, v Sloveniji pa 71,3 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690