logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Zavrč
Statistična regija Podravska
Upravna enota Ptuj

Zavrč se nahaja v severovzhodnem delu Slovenije, v vzhodnem delu vinorodnih Haloz ob meji s Hrvaško. Območje je že od keltskih časov predano vinogradništvu, ki je tudi za današnje prebivalce eden od perspektivnih virov dohodka.

Zavrč
Vir: Wikipedia (http://en.wikipedia.org, 23. 6. 2010), avtor Ajax999si
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 14,5 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen nižji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,1 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,4 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 30 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 44,1 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 66,2 %, v Sloveniji pa 71,3 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,9000,901
1.2 Prirast prebivalstva-25,10-25,1005,60
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)02,3002,3004,90
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)32,4032,4027,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti39,5039,5057,70
1.6 Delovne migracije29,9029,9075,10
2.1 Telesni fitnes otrok49,8049,8050,30
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok29,5029,5029,10
2.3 Redni in občasni kadilci30,4030,4018,10
2.4 Visokotvegano opijanje45,4045,4044,40
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,4001,4002,50
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 18,8018,8009,50
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit44,1044,1065,20
3.2 Presejanost v Programu Zora66,2066,2078,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode969691
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja686867,50
4.2 Bolniška odsotnost14,5014,5012
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)04,6004,602
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)04,2004,201
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,7004,705
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka26,4026,4024,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi15,7015,7012,40
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,1002,1001,60
4.9 Možganska kap (35-84 let)06,1006,1001,90
4.10 Novi primeri raka417417475,12
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)06,4006,4006,50
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj17,4017,4016,10
4.13 Pomoč na domu-999.998-999.99802,70
4.14 Klopni meningoencefalitis.........
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.229,501.229,50889,80
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)91,9091,9089,10
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)227,30227,30140,40
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)-999.998-999.99805,80
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)-999.998-999.99825,90
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)104,40104,4030,50
5.7 Umrljivost zaradi samomora-999.998-999.99808,50

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,9//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-25,1-6,000,9
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)2,34,34,74,7
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)32,426,924,025,7
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti39,557,354,057,2
%
1.6 Delovne migracije29,986,696,3100,6
%
2.1 Telesni fitnes otrok49,849,549,450,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok29,527,826,624,6
%
2.3 Redni in občasni kadilci30,432,327,524,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje45,445,543,340,9
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,41,20,91,8
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 18,88,59,08,7
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit44,158,657,760,4
%
3.2 Presejanost v Programu Zora66,271,269,071,3
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode96//87
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja68,068,260,565,8
%
4.2 Bolniška odsotnost14,516,414,913,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)4,60,61,71,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)4,22,52,32,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,74,65,15,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka26,424,523,923,7
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi15,714,912,711,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,11,61,81,9
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)6,13,52,92,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka417,0482,0519,85,6
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)6,42,75,66,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj17,416,716,515,5
sss/100
4.13 Pomoč na domu.0,61,31,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis////
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1229,51164,31054,1979,9
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)91,9125,7103,389,3
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)227,3179,1176,6168,8
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).10,79,911,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).22,220,920,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)104,438,640,940,5
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora.28,125,321,7
sss/100.000
Zavrč
Statistična regija Podravska
Upravna enota Ptuj

Zavrč se nahaja v severovzhodnem delu Slovenije, v vzhodnem delu vinorodnih Haloz ob meji s Hrvaško. Območje je že od keltskih časov predano vinogradništvu, ki je tudi za današnje prebivalce eden od perspektivnih virov dohodka.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 14,5 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen nižji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,1 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,4 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 30 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 44,1 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 66,2 %, v Sloveniji pa 71,3 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690