logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Zreče
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Slovenske Konjice

Občina Zreče je del Pohorja in je v osrednjem delu močno razčlenjena, polna grap in osojnih pobočij. Zaradi urejenih toplic (terme Zreče) in turističnih zmogljivosti na Rogli se občina uveljavlja kot pomembno turistično območje.

Koroška vas na Pohorju
Vir: Wikipedija (http://en.wikipedia.org, 29. 6. 2010), CC Yerpo
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 16,0 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,6 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,0 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 30 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 23 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,0 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 59,6 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 80,1 %, v Sloveniji pa 71,3 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,2001,201
1.2 Prirast prebivalstva03,8003,8005,60
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)02,8002,8004,90
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)30,3030,3027,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti63,1063,1057,70
1.6 Delovne migracije157,60157,6075,10
2.1 Telesni fitnes otrok49,3049,3050,30
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok29,7029,7029,10
2.3 Redni in občasni kadilci23,4023,4018,10
2.4 Visokotvegano opijanje24,9024,9044,40
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah2202,50
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 111109,50
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit59,6059,6065,20
3.2 Presejanost v Programu Zora80,1080,1078,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode797991
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja54,5054,5067,50
4.2 Bolniška odsotnost161612
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)112
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,1002,101
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,9005,905
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka26,5026,5024,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,9012,9012,40
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,6002,6001,60
4.9 Možganska kap (35-84 let)04,3004,3001,90
4.10 Novi primeri raka543,61543,61475,12
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)7706,50
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj18,1018,1016,10
4.13 Pomoč na domu02,8002,8002,70
4.14 Klopni meningoencefalitis.........
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.027,701.027,70889,80
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)121,70121,7089,10
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)157,90157,90140,40
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)-999.998-999.99805,80
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)-999.998-999.99825,90
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)36,5036,5030,50
5.7 Umrljivost zaradi samomora30,4030,4008,50

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,2//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva3,88,0-0,80,9
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)2,83,54,34,7
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)30,328,627,625,7
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti63,161,258,157,2
%
1.6 Delovne migracije157,6103,096,3100,6
%
2.1 Telesni fitnes otrok49,348,649,550,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok29,728,725,824,6
%
2.3 Redni in občasni kadilci23,425,824,024,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje24,923,742,540,9
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah2,01,51,81,8
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 11,08,08,18,7
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit59,659,160,360,4
%
3.2 Presejanost v Programu Zora80,179,674,671,3
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode79//87
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja54,555,563,465,8
%
4.2 Bolniška odsotnost16,016,215,013,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,01,50,81,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,11,92,02,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,95,55,65,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka26,525,525,123,7
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,912,512,611,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,61,92,51,9
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)4,33,53,22,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka543,6497,7526,55,6
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)7,04,44,26,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj18,116,816,315,5
sss/100
4.13 Pomoč na domu2,81,92,11,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis////
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1027,71082,31061,6979,9
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)121,7119,898,189,3
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)157,9179,3168,8168,8
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).7,014,211,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).19,420,720,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)36,531,835,340,5
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora30,430,528,421,7
sss/100.000
Zreče
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Slovenske Konjice

Občina Zreče je del Pohorja in je v osrednjem delu močno razčlenjena, polna grap in osojnih pobočij. Zaradi urejenih toplic (terme Zreče) in turističnih zmogljivosti na Rogli se občina uveljavlja kot pomembno turistično območje.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 16,0 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,6 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,0 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 30 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 23 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,0 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 59,6 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 80,1 %, v Sloveniji pa 71,3 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690