logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Železniki
Statistična regija Gorenjska
Upravna enota Škofja Loka

Občina leži v zgornjem delu Selške doline. Dražgoški kruhek, čipka ter ohranjen in kot spomenik zaščiten plavž za taljenje rude pričajo o dejavnosti občine v preteklosti, danes pa so to pomembni elementi turistične ponudbe.

Izdelovanje Dražgoških kruhkov, izdeluje Darinka Megušar
Vir: STO (http://www.slovenia.info, 21. 6. 2010), avtor Tomo Jeseničnik
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 9,2 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 0,9 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,8 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 26 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 15 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,2 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 78,5 %, v Sloveniji pa 60,4 %. To je občina z najvišjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 81,1 %, v Sloveniji pa 71,3 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,1001,101
1.2 Prirast prebivalstva-3-305,60
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,8004,8004,90
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)30,4030,4027,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti656557,70
1.6 Delovne migracije84,2084,2075,10
2.1 Telesni fitnes otrok50,5050,5050,30
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok19,9019,9029,10
2.3 Redni in občasni kadilci151518,10
2.4 Visokotvegano opijanje33,1033,1044,40
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah02,2002,2002,50
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 07,7007,7009,50
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit78,5078,5065,20
3.2 Presejanost v Programu Zora81,1081,1078,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode585891
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja73,1073,1067,50
4.2 Bolniška odsotnost09,2009,2012
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,7000,702
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,1001,101
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni445
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,6022,6024,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,6010,6012,40
4.8 Srčna kap (35-74 let)00,9000,9001,60
4.9 Možganska kap (35-84 let)01,3001,3001,90
4.10 Novi primeri raka545,64545,64475,12
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)05,8005,8006,50
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj121216,10
4.13 Pomoč na domu00,7000,7002,70
4.14 Klopni meningoencefalitis.........
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost775,50775,50889,80
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)73,7073,7089,10
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)147147140,40
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)12,3012,3005,80
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)12,5012,5025,90
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)44,4044,4030,50
5.7 Umrljivost zaradi samomora262608,50

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-3,00-0,30,9
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,84,74,94,7
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)30,426,925,525,7
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti65,062,858,557,2
%
1.6 Delovne migracije84,284,283,9100,6
%
2.1 Telesni fitnes otrok50,552,550,750,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok19,919,421,024,6
%
2.3 Redni in občasni kadilci15,016,123,724,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje33,136,835,540,9
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah2,22,01,91,8
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 7,77,99,08,7
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit78,572,963,160,4
%
3.2 Presejanost v Programu Zora81,178,471,471,3
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode58//87
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja73,173,172,965,8
%
4.2 Bolniška odsotnost9,210,311,013,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,71,31,21,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,11,31,52,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,04,24,85,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,621,322,123,7
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,610,511,811,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)0,91,31,91,9
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)1,31,82,32,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka545,6598,3582,15,6
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)5,87,27,46,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj12,012,113,715,5
sss/100
4.13 Pomoč na domu0,71,11,41,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis////
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost775,5862,5882,0979,9
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)73,774,675,689,3
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)147,0166,9164,1168,8
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)12,311,710,011,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)12,518,919,320,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)44,440,742,140,5
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora26,026,220,521,7
sss/100.000
Železniki
Statistična regija Gorenjska
Upravna enota Škofja Loka

Občina leži v zgornjem delu Selške doline. Dražgoški kruhek, čipka ter ohranjen in kot spomenik zaščiten plavž za taljenje rude pričajo o dejavnosti občine v preteklosti, danes pa so to pomembni elementi turistične ponudbe.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 9,2 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 0,9 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,8 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 26 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 15 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,2 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 78,5 %, v Sloveniji pa 60,4 %. To je občina z najvišjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 81,1 %, v Sloveniji pa 71,3 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690