logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Žetale
Statistična regija Podravska
Upravna enota Ptuj

Podravska občina Žetale leži v jugovzhodnem delu gozdnatih Haloz. Pretežni del delovno aktivnega prebivalstva se ukvarja s kmetijstvom, zlasti živinorejo in gozdarstvom, sicer pa tudi s trgovino, z gradbeništvom.

Žetale
Vir: Spletni portal Občine Žetale (http://www.zetale.si, 28. 6. 2010), avtor mag. Albert Kolar
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 18,7 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,0 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 19 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Delež kadilcev je bil 28 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,0 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil nižji* od slovenskega povprečja. To je občina z najnižjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 50,6 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 68,9 %, v Sloveniji pa 71,3 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,8000,801
1.2 Prirast prebivalstva-08,20-08,2005,60
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,3005,3004,90
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)42,6042,6027,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti64,6064,6057,70
1.6 Delovne migracije23,2023,2075,10
2.1 Telesni fitnes otrok545450,30
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok25,3025,3029,10
2.3 Redni in občasni kadilci28,5028,5018,10
2.4 Visokotvegano opijanje383844,40
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah2202,50
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji -999.998-999.99809,50
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit50,6050,6065,20
3.2 Presejanost v Programu Zora68,9068,9078,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode969691
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja656567,50
4.2 Bolniška odsotnost18,7018,7012
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)-999.998-999.9982
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)03,8003,801
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni03,1003,105
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka26,5026,5024,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi14,5014,5012,40
4.8 Srčna kap (35-74 let)1101,60
4.9 Možganska kap (35-84 let)03,9003,9001,90
4.10 Novi primeri raka577,28577,28475,12
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)-999.998-999.99806,50
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,8016,8016,10
4.13 Pomoč na domu-999.998-999.99802,70
4.14 Klopni meningoencefalitis.........
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.4231.423889,80
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)121,20121,2089,10
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)200,40200,40140,40
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)-999.998-999.99805,80
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)-999.998-999.99825,90
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)90,8090,8030,50
5.7 Umrljivost zaradi samomora19,4019,4008,50

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,8//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-8,2-6,000,9
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,34,34,74,7
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)42,626,924,025,7
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti64,657,354,057,2
%
1.6 Delovne migracije23,286,696,3100,6
%
2.1 Telesni fitnes otrok54,049,549,450,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok25,327,826,624,6
%
2.3 Redni in občasni kadilci28,532,327,524,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje38,045,543,340,9
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah2,01,20,91,8
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji .8,59,08,7
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit50,658,657,760,4
%
3.2 Presejanost v Programu Zora68,971,269,071,3
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode96//87
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja65,068,260,565,8
%
4.2 Bolniška odsotnost18,716,414,913,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let).0,61,71,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)3,82,52,32,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni3,14,65,15,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka26,524,523,923,7
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi14,514,912,711,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,01,61,81,9
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,93,52,92,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka577,3482,0519,85,6
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več).2,75,66,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,816,716,515,5
sss/100
4.13 Pomoč na domu.0,61,31,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis////
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1423,01164,31054,1979,9
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)121,2125,7103,389,3
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)200,4179,1176,6168,8
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).10,79,911,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).22,220,920,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)90,838,640,940,5
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora19,428,125,321,7
sss/100.000
Žetale
Statistična regija Podravska
Upravna enota Ptuj

Podravska občina Žetale leži v jugovzhodnem delu gozdnatih Haloz. Pretežni del delovno aktivnega prebivalstva se ukvarja s kmetijstvom, zlasti živinorejo in gozdarstvom, sicer pa tudi s trgovino, z gradbeništvom.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 18,7 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,0 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 19 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Delež kadilcev je bil 28 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,0 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil nižji* od slovenskega povprečja. To je občina z najnižjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 50,6 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 68,9 %, v Sloveniji pa 71,3 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690