logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Žirovnica
Statistična regija Gorenjska
Upravna enota Jesenice

Območje občine Žirovnica tvorita različni pokrajinski enoti, in sicer južni, ravninski del ter severni, ki sega v hribovito območje Karavank. Ima bogato kulturno dediščino, saj od tu izvirajo Prešeren, Finžgar, Čop, Jalen, Janša.

Jezero Završnica
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 22. 6. 2010), avtor SI-Ziga
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 9,6 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,0 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 10,5 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 39 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Delež kadilcev je bil 27 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 67,4 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 68,0 %, v Sloveniji pa 71,3 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine111
1.2 Prirast prebivalstva-04,60-04,6005,60
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5504,90
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)16,6016,6027,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti61,2061,2057,70
1.6 Delovne migracije38,4038,4075,10
2.1 Telesni fitnes otrok53,5053,5050,30
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok16,9016,9029,10
2.3 Redni in občasni kadilci26,8026,8018,10
2.4 Visokotvegano opijanje41,8041,8044,40
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,7001,7002,50
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 06,3006,3009,50
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
3.1 Odzivnost v Program Svit67,4067,4065,20
3.2 Presejanost v Programu Zora686878,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode10010091
4.1 Samoocena dobrega zdravja61,7061,7067,50
4.2 Bolniška odsotnost09,6009,6012
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,9001,902
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)00,3000,301
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,2004,205
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,7022,7024,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,5010,5012,40
4.8 Srčna kap (35-74 let)1101,60
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,7002,7001,90
4.10 Novi primeri raka499,79499,79475,12
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)10,5010,5006,50
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,7013,7016,10
4.13 Pomoč na domu01,8001,8002,70
4.14 Klopni meningoencefalitis.........
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
5.1 Splošna umrljivost746746889,80
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)60,5060,5089,10
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)183,60183,60140,40
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)06,9006,9005,80
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)28,4028,4025,90
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)47,9047,9030,50
5.7 Umrljivost zaradi samomora38,5038,5008,50

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-4,6-9,4-0,30,9
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,04,94,94,7
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)16,627,025,525,7
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti61,256,258,557,2
%
1.6 Delovne migracije38,473,183,9100,6
%
2.1 Telesni fitnes otrok53,548,750,750,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok16,925,521,024,6
%
2.3 Redni in občasni kadilci26,830,923,724,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje41,843,835,540,9
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,71,71,91,8
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 6,38,49,08,7
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit67,457,663,160,4
%
3.2 Presejanost v Programu Zora68,067,871,471,3
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode100//87
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja61,762,872,965,8
%
4.2 Bolniška odsotnost9,614,011,013,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,91,11,21,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)0,31,51,52,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,26,04,85,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,723,722,123,7
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,512,711,811,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,02,51,91,9
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,72,72,32,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka499,8575,5582,1559,5
sss/100.000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)10,58,37,46,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,715,313,715,5
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,82,31,41,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis////
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost746,0981,0882,0979,9
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)60,589,575,689,3
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)183,6183,1164,1168,8
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)6,98,910,011,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)28,420,119,320,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)47,956,542,140,5
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora38,517,220,521,7
sss/100.000
Žirovnica
Statistična regija Gorenjska
Upravna enota Jesenice

Območje občine Žirovnica tvorita različni pokrajinski enoti, in sicer južni, ravninski del ter severni, ki sega v hribovito območje Karavank. Ima bogato kulturno dediščino, saj od tu izvirajo Prešeren, Finžgar, Čop, Jalen, Janša.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 9,6 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,0 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 10,5 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 39 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Delež kadilcev je bil 27 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 67,4 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 68,0 %, v Sloveniji pa 71,3 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690