logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Črenšovci
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Lendava

Značilno podobo občine ustvarja reka Mura z obmurskimi logi, mrtvicami in edinstvenimi ekosistemi. Spomenik prekmurske žene in matere z otrokom v Črenšovcih, središču občine, spominja na množična selitve tukajšnjih ljudi v svet.

Mrtvice reke Mure
Vir: Občina Črenšovci (http://www.obcina-crensovci.si, 23. 6. 2010), © Foto Gyurica
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 17,2 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 8,4 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 56 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 25 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,9 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 57,6 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 67,1 %, v Sloveniji pa 71,3 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,9000,901
1.2 Prirast prebivalstva-1-105,60
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)03,8003,8004,90
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)34,7034,7027,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti49,6049,6057,70
1.6 Delovne migracije50,9050,9075,10
2.1 Telesni fitnes otrok48,8048,8050,30
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok27,2027,2029,10
2.3 Redni in občasni kadilci25,1025,1018,10
2.4 Visokotvegano opijanje29,9029,9044,40
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,9001,9002,50
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 11,7011,7009,50
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
3.1 Odzivnost v Program Svit57,6057,6065,20
3.2 Presejanost v Programu Zora67,1067,1078,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode444491
4.1 Samoocena dobrega zdravja505067,50
4.2 Bolniška odsotnost17,2017,2012
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)662
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,5002,501
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,6004,605
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka28,7028,7024,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,2012,2012,40
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,8001,8001,60
4.9 Možganska kap (35-84 let)04,4004,4001,90
4.10 Novi primeri raka624,16624,16475,12
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)08,4008,4006,50
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj19,1019,1016,10
4.13 Pomoč na domu00,3000,3002,70
4.14 Klopni meningoencefalitis.........
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
5.1 Splošna umrljivost1.303,201.303,20889,80
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)96,6096,6089,10
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)326,50326,50140,40
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)07,8007,8005,80
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)33,6033,6025,90
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)62,3062,3030,50
5.7 Umrljivost zaradi samomora55,9055,9008,50

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,9//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-1,0-2,7-3,90,9
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)3,84,94,94,7
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)34,731,832,425,7
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti49,651,950,757,2
%
1.6 Delovne migracije50,972,689,9100,6
%
2.1 Telesni fitnes otrok48,847,948,250,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok27,229,129,924,6
%
2.3 Redni in občasni kadilci25,124,025,624,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje29,929,239,240,9
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,91,41,41,8
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 11,713,510,28,7
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit57,655,957,660,4
%
3.2 Presejanost v Programu Zora67,167,567,271,3
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode44//87
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja50,049,760,765,8
%
4.2 Bolniška odsotnost17,215,916,013,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)6,04,13,01,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,52,52,32,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,66,15,55,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka28,730,227,423,7
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,214,413,011,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,83,12,71,9
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)4,44,24,02,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka624,2573,2549,4559,5
sss/100.000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)8,46,85,96,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj19,117,416,815,5
sss/100
4.13 Pomoč na domu0,31,21,01,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis////
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1303,21210,71147,3979,9
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)96,6140,5120,789,3
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)326,5211,5192,8168,8
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)7,818,812,311,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)33,619,919,520,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)62,335,344,940,5
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora55,921,023,821,7
sss/100.000
Črenšovci
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Lendava

Značilno podobo občine ustvarja reka Mura z obmurskimi logi, mrtvicami in edinstvenimi ekosistemi. Spomenik prekmurske žene in matere z otrokom v Črenšovcih, središču občine, spominja na množična selitve tukajšnjih ljudi v svet.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 17,2 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 8,4 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 56 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 25 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,9 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 57,6 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 67,1 %, v Sloveniji pa 71,3 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690