logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Ankaran
Statistična regija Obalno-kraška
Upravna enota Koper

Občina Ankaran je najmlajša slovenska občina. Naselje Ankaran leži na južnem robu Miljskega polotoka. Obmorska lega ob meji z Italijo nudi možnosti za razvoj turizma. Debeli rtič je tradicionalno zdraviliško letoviški kraj za otroke in mladino, v Valdoltri pa je uveljavljena ortopedska bolnišnica.

Ankraran
Vir: http://www.regionalobala.si/data/albums/novice/b/1_c9631f49370241cd3ee127458c2e44cd.jpg
Za prikaz na nivoju občin potrebujemo vsaj triletni nabor podatkov. Ko bo za najmlajšo občino Ankaran dovolj podatkov za prikaz izbranih kazalnikov, bodo izračuni kazalnikov objavljeni v spletni publikaciji Zdravje v občini.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine......1
1.2 Prirast prebivalstva......05,60
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)......04,90
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)......27,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti......57,70
1.6 Delovne migracije......75,10
2.1 Telesni fitnes otrok......50,30
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok......29,10
2.3 Redni in občasni kadilci......18,10
2.4 Visokotvegano opijanje......44,40
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah......02,50
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji ......09,50
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit......65,20
3.2 Presejanost v Programu Zora......78,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode......91
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja......67,50
4.2 Bolniška odsotnost......12
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)......2
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)......1
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni......5
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka......24,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi......12,40
4.8 Srčna kap (35-74 let)......01,60
4.9 Možganska kap (35-84 let)......01,90
4.10 Novi primeri raka......475,12
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)......06,50
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj......16,10
4.13 Pomoč na domu......02,70
4.14 Klopni meningoencefalitis.........
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost......889,80
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)......89,10
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)......140,40
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)......05,80
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)......25,90
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)......30,50
5.7 Umrljivost zaradi samomora......08,50

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine///1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva/-5,2-0,50,9
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)/4,85,04,7
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)/25,624,925,7
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti/57,757,157,2
%
1.6 Delovne migracije/109,097,5100,6
%
2.1 Telesni fitnes otrok/49,449,750,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok/24,725,124,6
%
2.3 Redni in občasni kadilci/24,224,924,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje/32,439,340,9
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah/1,41,51,8
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji /9,39,88,7
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit/55,354,960,4
%
3.2 Presejanost v Programu Zora/67,566,771,3
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode///87
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja/68,364,465,8
%
4.2 Bolniška odsotnost/14,414,313,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)/0,91,11,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)/1,21,32,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni/4,64,55,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka/21,521,423,7
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi/10,310,211,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)/2,01,91,9
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)/2,22,22,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka/546,3550,85,6
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)/5,87,06,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj/15,415,215,5
sss/100
4.13 Pomoč na domu/1,11,41,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis////
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost/847,2900,2979,9
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)/80,483,689,3
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)/150,4160,1168,8
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)/14,212,511,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)/18,619,220,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)/38,941,440,5
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora/16,814,121,7
sss/100.000
Ankaran
Statistična regija Obalno-kraška
Upravna enota Koper

Občina Ankaran je najmlajša slovenska občina. Naselje Ankaran leži na južnem robu Miljskega polotoka. Obmorska lega ob meji z Italijo nudi možnosti za razvoj turizma. Debeli rtič je tradicionalno zdraviliško letoviški kraj za otroke in mladino, v Valdoltri pa je uveljavljena ortopedska bolnišnica.
Za prikaz na nivoju občin potrebujemo vsaj triletni nabor podatkov. Ko bo za najmlajšo občino Ankaran dovolj podatkov za prikaz izbranih kazalnikov, bodo izračuni kazalnikov objavljeni v spletni publikaciji Zdravje v občini.


Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690