logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Črna na Koroškem
Statistična regija Koroška
Upravna enota Ravne na Koroškem

Občina leži v Zgornji Mežiški dolini. Pri njenem razvoju sta imela pomembni vlogi fužinarstvo in železarstvo. Dolgo tradicijo imajo v občini tudi zimski športi. Črna na Koroškem pa je seveda prepoznavna tudi po legendi o Kralju Matjažu.

Kmetija v dolini Topla
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 21. 6. 2010), avtor SI-Ziga
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 19,7 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,7 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,4 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 26 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Delež kadilcev je bil 19 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 59,6 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 75,1 %, v Sloveniji pa 71,3 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine111
1.2 Prirast prebivalstva-13-1305,60
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,5004,5004,90
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)32,4032,4027,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti52,4052,4057,70
1.6 Delovne migracije57,5057,5075,10
2.1 Telesni fitnes otrok47,1047,1050,30
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok36,3036,3029,10
2.3 Redni in občasni kadilci19,2019,2018,10
2.4 Visokotvegano opijanje41,8041,8044,40
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,7001,7002,50
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 12,2012,2009,50
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit59,6059,6065,20
3.2 Presejanost v Programu Zora75,1075,1078,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode111191
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja55,2055,2067,50
4.2 Bolniška odsotnost19,7019,7012
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,6000,602
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)00,8000,801
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,8004,805
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka23,2023,2024,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,2011,2012,40
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,7002,7001,60
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,7002,7001,90
4.10 Novi primeri raka599,17599,17475,12
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)07,4007,4006,50
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,8015,8016,10
4.13 Pomoč na domu00,6000,6002,70
4.14 Klopni meningoencefalitis.........
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.123,701.123,70889,80
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)108,70108,7089,10
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)247,50247,50140,40
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)202005,80
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)57,3057,3025,90
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)59,3059,3030,50
5.7 Umrljivost zaradi samomora26,1026,1008,50

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-13,0-2,0-3,30,9
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,54,84,44,7
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)32,425,826,625,7
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti52,455,155,757,2
%
1.6 Delovne migracije57,591,287,3100,6
%
2.1 Telesni fitnes otrok47,149,349,850,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok36,326,327,424,6
%
2.3 Redni in občasni kadilci19,220,122,324,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje41,840,247,640,9
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,71,91,81,8
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 12,29,07,28,7
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit59,661,660,260,4
%
3.2 Presejanost v Programu Zora75,177,776,471,3
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode11//87
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja55,254,461,165,8
%
4.2 Bolniška odsotnost19,719,317,413,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,61,51,21,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)0,81,62,22,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,85,04,85,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka23,223,223,923,7
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,211,411,211,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,72,83,21,9
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,72,52,82,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka599,2601,8569,75,6
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)7,47,06,06,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,816,915,815,5
sss/100
4.13 Pomoč na domu0,60,70,71,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis////
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1123,71032,31090,6979,9
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)108,7105,7105,389,3
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)247,5194,0181,7168,8
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)20,017,213,011,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)57,322,123,020,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)59,364,851,640,5
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora26,123,029,021,7
sss/100.000
Črna na Koroškem
Statistična regija Koroška
Upravna enota Ravne na Koroškem

Občina leži v Zgornji Mežiški dolini. Pri njenem razvoju sta imela pomembni vlogi fužinarstvo in železarstvo. Dolgo tradicijo imajo v občini tudi zimski športi. Črna na Koroškem pa je seveda prepoznavna tudi po legendi o Kralju Matjažu.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 19,7 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,7 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,4 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 26 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Delež kadilcev je bil 19 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 59,6 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 75,1 %, v Sloveniji pa 71,3 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690