logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Črnomelj
Statistična regija Jugovzhodna Slovenija
Upravna enota Črnomelj

Občina je del Bele krajine, pokrajine, katere največje naselje je Črnomelj, ki je tudi središče občine. Na tem območju sta dva krajinska parka, ki varujeta naravno in kulturno dediščino ter bogato izročilo tega območja.

Vinica
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 29. 6. 2010), avtor SI-Ziga
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 11,6 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,1 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,5 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 17 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 26 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,0 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 64,9 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 74,3 %, v Sloveniji pa 71,3 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,9000,901
1.2 Prirast prebivalstva-00,10-00,1005,60
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,5005,5004,90
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)30,1030,1027,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti55,7055,7057,70
1.6 Delovne migracije70,8070,8075,10
2.1 Telesni fitnes otrok50,4050,4050,30
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok31,1031,1029,10
2.3 Redni in občasni kadilci25,6025,6018,10
2.4 Visokotvegano opijanje44,7044,7044,40
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah2202,50
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 18,9018,9009,50
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit64,9064,9065,20
3.2 Presejanost v Programu Zora74,3074,3078,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode878791
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja66,4066,4067,50
4.2 Bolniška odsotnost11,6011,6012
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,6000,602
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,7001,701
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,4005,405
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka26,5026,5024,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,1011,1012,40
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,1002,1001,60
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,9002,9001,90
4.10 Novi primeri raka518,62518,62475,12
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)06,5006,5006,50
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,5016,5016,10
4.13 Pomoč na domu01,4001,4002,70
4.14 Klopni meningoencefalitis.........
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.041,501.041,50889,80
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)94,1094,1089,10
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)163,20163,20140,40
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)10,5010,5005,80
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)25,8025,8025,90
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)30,2030,2030,50
5.7 Umrljivost zaradi samomora17,1017,1008,50

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,9//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-0,1-0,4-0,30,9
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,55,24,74,7
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)30,131,129,025,7
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti55,756,859,257,2
%
1.6 Delovne migracije70,874,187,6100,6
%
2.1 Telesni fitnes otrok50,450,550,050,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok31,131,926,824,6
%
2.3 Redni in občasni kadilci25,624,022,524,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje44,746,144,940,9
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah2,02,01,71,8
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 18,915,510,38,7
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit64,966,463,860,4
%
3.2 Presejanost v Programu Zora74,373,670,271,3
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode87//87
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja66,465,165,665,8
%
4.2 Bolniška odsotnost11,611,914,313,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,60,60,31,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,71,72,32,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,45,45,25,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka26,526,725,923,7
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,111,511,711,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,12,01,81,9
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,92,92,32,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka518,6530,7590,65,6
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)6,56,47,16,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,516,816,315,5
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,41,82,01,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis////
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1041,5997,41042,2979,9
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)94,189,986,689,3
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)163,2153,8174,8168,8
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)10,510,211,511,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)25,825,119,820,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)30,230,242,840,5
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora17,115,221,321,7
sss/100.000
Črnomelj
Statistična regija Jugovzhodna Slovenija
Upravna enota Črnomelj

Občina je del Bele krajine, pokrajine, katere največje naselje je Črnomelj, ki je tudi središče občine. Na tem območju sta dva krajinska parka, ki varujeta naravno in kulturno dediščino ter bogato izročilo tega območja.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 11,6 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,1 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,5 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 17 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 26 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,0 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 64,9 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 74,3 %, v Sloveniji pa 71,3 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690