logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Destrnik
Statistična regija Podravska
Upravna enota Ptuj

Občina se razprostira na sončnem gričevju Slovenskih goric in plitvih dolinah Pesnice na eni in Rogoznice na drugi strani. Bogastvo teh krajev so številni naravne, etnološke, kulturne, arhitekturne, poselitvene in druge danosti.

Viničarija Destrnik
Vir: Slovenija, kam na izlet (http://www.kam.si, 26. 6. 2010), avtor Tomaž Štefe
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 13,1 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 1,8 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 56 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 30 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,3 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 54,5 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 70,0 %, v Sloveniji pa 71,3 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine111
1.2 Prirast prebivalstva-17,10-17,1005,60
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)02,8002,8004,90
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)34,8034,8027,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti585857,70
1.6 Delovne migracije29,1029,1075,10
2.1 Telesni fitnes otrok49,8049,8050,30
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok31,9031,9029,10
2.3 Redni in občasni kadilci30,5030,5018,10
2.4 Visokotvegano opijanje43,9043,9044,40
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,3001,3002,50
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 13,4013,4009,50
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit54,5054,5065,20
3.2 Presejanost v Programu Zora707078,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode959591
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja68,1068,1067,50
4.2 Bolniška odsotnost13,1013,1012
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)222
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,9001,901
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,8004,805
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka26,1026,1024,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi16,1016,1012,40
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,7001,7001,60
4.9 Možganska kap (35-84 let)04,3004,3001,90
4.10 Novi primeri raka414,62414,62475,12
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)01,8001,8006,50
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,5016,5016,10
4.13 Pomoč na domu00,3000,3002,70
4.14 Klopni meningoencefalitis.........
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.286,501.286,50889,80
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)169,20169,2089,10
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)160,10160,10140,40
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)-999.998-999.99805,80
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)29,6029,6025,90
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)30,7030,7030,50
5.7 Umrljivost zaradi samomora56,4056,4008,50

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-17,1-6,000,9
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)2,84,34,74,7
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)34,826,924,025,7
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti58,057,354,057,2
%
1.6 Delovne migracije29,186,696,3100,6
%
2.1 Telesni fitnes otrok49,849,549,450,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok31,927,826,624,6
%
2.3 Redni in občasni kadilci30,532,327,524,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje43,945,543,340,9
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,31,20,91,8
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 13,48,59,08,7
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit54,558,657,760,4
%
3.2 Presejanost v Programu Zora70,071,269,071,3
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode95//87
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja68,168,260,565,8
%
4.2 Bolniška odsotnost13,116,414,913,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)2,00,61,71,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,92,52,32,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,84,65,15,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka26,124,523,923,7
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi16,114,912,711,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,71,61,81,9
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)4,33,52,92,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka414,6482,0519,85,6
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)1,82,75,66,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,516,716,515,5
sss/100
4.13 Pomoč na domu0,30,61,31,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis////
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1286,51164,31054,1979,9
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)169,2125,7103,389,3
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)160,1179,1176,6168,8
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).10,79,911,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)29,622,220,920,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)30,738,640,940,5
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora56,428,125,321,7
sss/100.000
Destrnik
Statistična regija Podravska
Upravna enota Ptuj

Občina se razprostira na sončnem gričevju Slovenskih goric in plitvih dolinah Pesnice na eni in Rogoznice na drugi strani. Bogastvo teh krajev so številni naravne, etnološke, kulturne, arhitekturne, poselitvene in druge danosti.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 13,1 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,7 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 1,8 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 56 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 30 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,3 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 54,5 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 70,0 %, v Sloveniji pa 71,3 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690