logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Dobrepolje
Statistična regija Osrednjeslovenska
Upravna enota Grosuplje

Občina se razprostira na območju dveh kraških dolin med Malo goro in Tisovško planoto. Kraško pokrajino zaznamujejo številne jame; najbolj poznana med njimi je Podpeška jama, ki jo je raziskoval že Valvazor.

Slap Rašca
Vir: Občina Dobrepolje (http://dobrepolje.si, 7. 7. 2010), arhiv Občine Dobrepolje
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 15,8 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,5 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 12,4 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 19 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 24 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 3,2 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 55,1 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 72,3 %, v Sloveniji pa 71,3 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,1001,101
1.2 Prirast prebivalstva-04,30-04,3005,60
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)6604,90
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)27,1027,1027,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti60,4060,4057,70
1.6 Delovne migracije56,4056,4075,10
2.1 Telesni fitnes otrok484850,30
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok282829,10
2.3 Redni in občasni kadilci24,3024,3018,10
2.4 Visokotvegano opijanje29,5029,5044,40
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah03,2003,2002,50
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 10,2010,2009,50
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit55,1055,1065,20
3.2 Presejanost v Programu Zora72,3072,3078,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode959591
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja54,3054,3067,50
4.2 Bolniška odsotnost15,8015,8012
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)02,1002,102
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)221
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni06,4006,405
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka23,8023,8024,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,7011,7012,40
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,5001,5001,60
4.9 Možganska kap (35-84 let)04,3004,3001,90
4.10 Novi primeri raka595,79595,79475,12
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)12,4012,4006,50
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,9014,9016,10
4.13 Pomoč na domu02,1002,1002,70
4.14 Klopni meningoencefalitis.........
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.390,701.390,70889,80
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)180,30180,3089,10
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)164,10164,10140,40
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)09,2009,2005,80
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)262625,90
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)60,8060,8030,50
5.7 Umrljivost zaradi samomora191908,50

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-4,37,66,00,9
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)6,03,94,64,7
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)27,123,822,625,7
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti60,462,661,057,2
%
1.6 Delovne migracije56,464,3126,3100,6
%
2.1 Telesni fitnes otrok48,049,550,450,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok28,025,521,524,6
%
2.3 Redni in občasni kadilci24,325,122,624,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje29,530,840,740,9
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah3,22,01,91,8
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 10,28,77,68,7
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit55,162,761,760,4
%
3.2 Presejanost v Programu Zora72,373,371,971,3
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode95//87
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja54,356,270,265,8
%
4.2 Bolniška odsotnost15,813,112,013,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)2,10,81,01,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,01,61,92,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni6,46,04,85,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka23,824,122,023,7
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,711,511,011,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,51,71,41,9
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)4,32,62,12,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka595,8539,6598,55,6
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)12,48,06,86,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,913,814,315,5
sss/100
4.13 Pomoč na domu2,11,51,31,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis////
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1390,71039,6856,6979,9
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)180,3107,170,689,3
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)164,1133,4154,8168,8
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)9,210,19,811,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)26,010,417,520,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)60,838,639,440,5
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora19,025,717,121,7
sss/100.000
Dobrepolje
Statistična regija Osrednjeslovenska
Upravna enota Grosuplje

Občina se razprostira na območju dveh kraških dolin med Malo goro in Tisovško planoto. Kraško pokrajino zaznamujejo številne jame; najbolj poznana med njimi je Podpeška jama, ki jo je raziskoval že Valvazor.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 15,8 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,5 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 12,4 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 19 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 24 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 3,2 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 55,1 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 72,3 %, v Sloveniji pa 71,3 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690