logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Beltinci
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Murska Sobota

Občino Beltinci naravnogeografsko zaznamujejo reka Mura, celinsko podnebje, obširne ravnine ter rodovitna prst. Naravne danosti spodbujajo razvoj kmetijstva, najpomembnejše dejavnosti v občini.

Plavajoči mlin na Muri v Ižakovcih
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 28. 6. 2010), CC Lacen
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 18,3 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,8 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,9 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 7 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 27 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 61,9 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 68,2 %, v Sloveniji pa 71,3 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,9000,901
1.2 Prirast prebivalstva-08,80-08,8005,60
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,1004,1004,90
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)31,2031,2027,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti52,5052,5057,70
1.6 Delovne migracije42,1042,1075,10
2.1 Telesni fitnes otrok49,3049,3050,30
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok29,9029,9029,10
2.3 Redni in občasni kadilci27,1027,1018,10
2.4 Visokotvegano opijanje42,7042,7044,40
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,4001,4002,50
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 18,9018,9009,50
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit61,9061,9065,20
3.2 Presejanost v Programu Zora68,2068,2078,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode10010091
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja60,1060,1067,50
4.2 Bolniška odsotnost18,3018,3012
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)222
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,9001,901
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,6005,605
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka29,7029,7024,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,7012,7012,40
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,8002,8001,60
4.9 Možganska kap (35-84 let)03,6003,6001,90
4.10 Novi primeri raka531,59531,59475,12
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)06,9006,9006,50
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj18,6018,6016,10
4.13 Pomoč na domu00,9000,9002,70
4.14 Klopni meningoencefalitis.........
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.1671.167889,80
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)11311389,10
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)222,90222,90140,40
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)09,6009,6005,80
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)25,1025,1025,90
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)61,6061,6030,50
5.7 Umrljivost zaradi samomora07,5007,5008,50

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,9//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-8,8-5,2-3,90,9
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,15,04,94,7
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)31,233,532,425,7
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti52,549,350,757,2
%
1.6 Delovne migracije42,197,289,9100,6
%
2.1 Telesni fitnes otrok49,347,948,250,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok29,931,429,924,6
%
2.3 Redni in občasni kadilci27,125,325,624,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje42,742,639,240,9
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,41,41,41,8
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 18,910,110,28,7
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit61,957,757,660,4
%
3.2 Presejanost v Programu Zora68,264,667,271,3
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode100//87
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja60,159,760,765,8
%
4.2 Bolniška odsotnost18,315,516,013,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)2,02,63,01,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,92,32,32,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,65,85,55,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka29,728,627,423,7
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,713,313,011,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,82,72,71,9
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,64,14,02,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka531,6572,5549,45,6
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)6,96,15,96,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj18,617,816,815,5
sss/100
4.13 Pomoč na domu0,91,01,01,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis////
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1167,01158,31147,3979,9
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)113,0122,1120,789,3
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)222,9192,4192,8168,8
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)9,68,712,311,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)25,114,019,520,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)61,655,844,940,5
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora7,521,023,821,7
sss/100.000
Beltinci
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Murska Sobota

Občino Beltinci naravnogeografsko zaznamujejo reka Mura, celinsko podnebje, obširne ravnine ter rodovitna prst. Naravne danosti spodbujajo razvoj kmetijstva, najpomembnejše dejavnosti v občini.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 18,3 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,8 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,9 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 7 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 27 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 61,9 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 68,2 %, v Sloveniji pa 71,3 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690