logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Dobrova - Polhov Gradec
Statistična regija Osrednjeslovenska
Upravna enota Ljubljana

Občina leži na križišču treh dolin: Polhograjske doline z Gradaščico, doline Velike Božne in doline, po kateri teče Mala voda. Obkrožajo jo Kalvarija in Polhograjske gore v ozadju. Od tu je izhodišče za številne pohodne in kolesarske poti.

Dobrova
Vir: STO (http://www.slovenia.info, 22.6.2010), avtor Alan Orlič
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 11,5 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 0,7 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,4 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 15 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 20 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,0 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 62,0 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 74,9 %, v Sloveniji pa 71,3 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,2001,201
1.2 Prirast prebivalstva11,9011,9005,60
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4404,90
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)24,5024,5027,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti626257,70
1.6 Delovne migracije41,9041,9075,10
2.1 Telesni fitnes otrok50,9050,9050,30
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok20,7020,7029,10
2.3 Redni in občasni kadilci19,7019,7018,10
2.4 Visokotvegano opijanje42,2042,2044,40
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah2202,50
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 14,8014,8009,50
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
3.1 Odzivnost v Program Svit626265,20
3.2 Presejanost v Programu Zora74,9074,9078,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode646491
4.1 Samoocena dobrega zdravja70,5070,5067,50
4.2 Bolniška odsotnost11,5011,5012
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,6001,602
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,1002,101
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,2004,205
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka21,3021,3024,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,3010,3012,40
4.8 Srčna kap (35-74 let)00,7000,7001,60
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,4002,4001,90
4.10 Novi primeri raka619,16619,16475,12
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)06,4006,4006,50
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj12,3012,3016,10
4.13 Pomoč na domu01,6001,6002,70
4.14 Klopni meningoencefalitis.........
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
5.1 Splošna umrljivost791791889,80
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)92,2092,2089,10
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)129,10129,10140,40
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)05,2005,2005,80
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)101025,90
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)16,9016,9030,50
5.7 Umrljivost zaradi samomora14,9014,9008,50

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,2//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva11,95,86,00,9
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,04,94,64,7
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)24,521,322,625,7
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti62,056,961,057,2
%
1.6 Delovne migracije41,9159,5126,3100,6
%
2.1 Telesni fitnes otrok50,950,850,450,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok20,720,221,524,6
%
2.3 Redni in občasni kadilci19,722,522,624,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje42,243,740,740,9
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah2,01,91,91,8
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 14,87,37,68,7
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit62,060,161,760,4
%
3.2 Presejanost v Programu Zora74,971,071,971,3
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode64//87
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja70,572,270,265,8
%
4.2 Bolniška odsotnost11,511,412,013,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,61,01,01,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,11,91,92,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,24,64,85,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka21,321,322,023,7
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,311,011,011,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)0,71,31,41,9
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,42,02,12,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka619,2603,0598,5559,5
sss/100.000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)6,46,46,86,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj12,314,714,315,5
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,61,51,31,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis////
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost791,0810,8856,6979,9
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)92,264,570,689,3
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)129,1155,8154,8168,8
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)5,28,99,811,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)10,017,717,520,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)16,941,839,440,5
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora14,915,717,121,7
sss/100.000
Dobrova - Polhov Gradec
Statistična regija Osrednjeslovenska
Upravna enota Ljubljana

Občina leži na križišču treh dolin: Polhograjske doline z Gradaščico, doline Velike Božne in doline, po kateri teče Mala voda. Obkrožajo jo Kalvarija in Polhograjske gore v ozadju. Od tu je izhodišče za številne pohodne in kolesarske poti.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 11,5 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 0,7 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,4 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 15 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 20 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,0 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 62,0 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 74,9 %, v Sloveniji pa 71,3 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690