logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Dobrovnik
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Lendava

Občina leži ob regionalni cesti Lendava–Murska Sobota. Gre za eno izmed dvojezičnih občin, a v večini je madžarsko prebivalstvo. Termalna voda omogoča pospešeno razvijanje turizma.

Bukovniško jezero
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 22. 6. 2010), CC Franc Lajnšček
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 15,3 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 6,0 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9. To je občina z najvišjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 2,4 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji* od slovenskega povprečja.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Delež kadilcev je bil 25 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,0 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 52,6 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 65,3 %, v Sloveniji pa 71,3 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,8000,801
1.2 Prirast prebivalstva0005,60
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,5005,5004,90
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)30,7030,7027,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti48,9048,9057,70
1.6 Delovne migracije48,4048,4075,10
2.1 Telesni fitnes otrok464650,30
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok49,4049,4029,10
2.3 Redni in občasni kadilci24,6024,6018,10
2.4 Visokotvegano opijanje28,3028,3044,40
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1102,50
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 252509,50
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit52,6052,6065,20
3.2 Presejanost v Programu Zora65,3065,3078,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode10010091
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja515167,50
4.2 Bolniška odsotnost15,3015,3012
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,3001,302
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)06,1006,101
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,9005,905
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka30,4030,4024,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi14,2014,2012,40
4.8 Srčna kap (35-74 let)6601,60
4.9 Možganska kap (35-84 let)04,1004,1001,90
4.10 Novi primeri raka548,35548,35475,12
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)02,4002,4006,50
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,5016,5016,10
4.13 Pomoč na domu01,9001,9002,70
4.14 Klopni meningoencefalitis.........
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost933933889,80
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)74,8074,8089,10
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)131,80131,80140,40
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)29,5029,5005,80
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)474725,90
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)-999.998-999.99830,50
5.7 Umrljivost zaradi samomora-999.998-999.99808,50

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,8//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva0-2,7-3,90,9
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,54,94,94,7
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)30,731,832,425,7
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti48,951,950,757,2
%
1.6 Delovne migracije48,472,689,9100,6
%
2.1 Telesni fitnes otrok46,047,948,250,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok49,429,129,924,6
%
2.3 Redni in občasni kadilci24,624,025,624,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje28,329,239,240,9
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,01,41,41,8
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 25,013,510,28,7
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit52,655,957,660,4
%
3.2 Presejanost v Programu Zora65,367,567,271,3
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode100//87
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja51,049,760,765,8
%
4.2 Bolniška odsotnost15,315,916,013,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,34,13,01,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)6,12,52,32,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,96,15,55,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka30,430,227,423,7
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi14,214,413,011,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)6,03,12,71,9
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)4,14,24,02,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka548,3573,2549,45,6
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)2,46,85,96,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,517,416,815,5
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,91,21,01,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis////
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost933,01210,71147,3979,9
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)74,8140,5120,789,3
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)131,8211,5192,8168,8
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)29,518,812,311,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)47,019,919,520,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).35,344,940,5
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora.21,023,821,7
sss/100.000
Dobrovnik
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Lendava

Občina leži ob regionalni cesti Lendava–Murska Sobota. Gre za eno izmed dvojezičnih občin, a v večini je madžarsko prebivalstvo. Termalna voda omogoča pospešeno razvijanje turizma.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 15,3 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 6,0 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9. To je občina z najvišjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 2,4 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji* od slovenskega povprečja.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Delež kadilcev je bil 25 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,0 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 52,6 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 65,3 %, v Sloveniji pa 71,3 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690