logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Domžale
Statistična regija Osrednjeslovenska
Upravna enota Domžale

Občina Domžale je prebivalstveno ena večjih slovenskih občin. Leži na Bistriški ravnini pod Kamniškimi planinami. V preteklosti je območju dajalo svojstven pečat obrtništvo, med drugim zlasti slamnikarstvo.

Grad Krumperk
Vir: Gradovi.net (http://www.gradovi.net, 21. 6. 2010), avtor Gorazd Žagar
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 12,3 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,6 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,6 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 18 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 25 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,9 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 64,5 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 70,8 %, v Sloveniji pa 71,3 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,3001,301
1.2 Prirast prebivalstva08,1008,1005,60
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)03,7003,7004,90
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)232327,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti61,1061,1057,70
1.6 Delovne migracije71,4071,4075,10
2.1 Telesni fitnes otrok50,3050,3050,30
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok222229,10
2.3 Redni in občasni kadilci25,4025,4018,10
2.4 Visokotvegano opijanje36,8036,8044,40
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,9001,9002,50
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 11,5011,5009,50
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit64,5064,5065,20
3.2 Presejanost v Programu Zora70,8070,8078,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode999991
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja71,2071,2067,50
4.2 Bolniška odsotnost12,3012,3012
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,7000,702
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,6001,601
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,2005,205
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka23,4023,4024,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,9011,9012,40
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,6001,6001,60
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,5002,5001,90
4.10 Novi primeri raka645,74645,74475,12
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)07,6007,6006,50
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,1014,1016,10
4.13 Pomoč na domu00,8000,8002,70
4.14 Klopni meningoencefalitis.........
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost891,20891,20889,80
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)70,4070,4089,10
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)153,50153,50140,40
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)12,3012,3005,80
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)11,6011,6025,90
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)36,7036,7030,50
5.7 Umrljivost zaradi samomora17,7017,7008,50

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,3//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva8,17,36,00,9
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)3,73,94,64,7
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)23,023,822,625,7
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti61,161,661,057,2
%
1.6 Delovne migracije71,482,7126,3100,6
%
2.1 Telesni fitnes otrok50,350,750,450,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok22,021,921,524,6
%
2.3 Redni in občasni kadilci25,425,422,624,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje36,835,840,740,9
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,92,01,91,8
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 11,58,77,68,7
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit64,564,961,760,4
%
3.2 Presejanost v Programu Zora70,870,871,971,3
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode99//87
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja71,270,970,265,8
%
4.2 Bolniška odsotnost12,313,012,013,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,70,81,01,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,61,61,92,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,24,94,85,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka23,423,222,023,7
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,911,511,011,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,61,61,41,9
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,52,52,12,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka645,7641,0598,55,6
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)7,67,76,86,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,113,714,315,5
sss/100
4.13 Pomoč na domu0,80,71,31,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis////
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost891,2953,2856,6979,9
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)70,480,070,689,3
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)153,5156,3154,8168,8
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)12,311,89,811,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)11,618,317,520,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)36,732,039,440,5
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora17,718,317,121,7
sss/100.000
Domžale
Statistična regija Osrednjeslovenska
Upravna enota Domžale

Občina Domžale je prebivalstveno ena večjih slovenskih občin. Leži na Bistriški ravnini pod Kamniškimi planinami. V preteklosti je območju dajalo svojstven pečat obrtništvo, med drugim zlasti slamnikarstvo.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 12,3 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,6 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,6 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 18 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 25 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,9 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 64,5 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 70,8 %, v Sloveniji pa 71,3 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690