logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Dornava
Statistična regija Podravska
Upravna enota Ptuj

Občina leži v severovzhodni Sloveniji, na delu Ptujskega polja in delu Slovenskih goric. Znamenitost te občine je dvorec Dornava, največji ravninski baročni dvorec in ena najlepših posvetnih stavb poznega baroka pri nas.

Dvorec Dornava
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 21. 6. 2010), avtor SI-Ziga
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 29,4 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni. To je občina z najvišjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 0,7 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 3,3 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja. To je občina z najnižjo vrednostjo v Sloveniji.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 38 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,1 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 60,5 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 73,4 %, v Sloveniji pa 71,3 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine111
1.2 Prirast prebivalstva08,3008,3005,60
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)03,1003,1004,90
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)34,6034,6027,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti48,9048,9057,70
1.6 Delovne migracije69,7069,7075,10
2.1 Telesni fitnes otrok48,1048,1050,30
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok34,5034,5029,10
2.3 Redni in občasni kadilci37,8037,8018,10
2.4 Visokotvegano opijanje47,4047,4044,40
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,1001,1002,50
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 17,6017,6009,50
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit60,5060,5065,20
3.2 Presejanost v Programu Zora73,4073,4078,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode888891
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja65,8065,8067,50
4.2 Bolniška odsotnost29,4029,4012
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,6000,602
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)04,1004,101
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,9004,905
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka25,2025,2024,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi14,4014,4012,40
4.8 Srčna kap (35-74 let)00,7000,7001,60
4.9 Možganska kap (35-84 let)03,7003,7001,90
4.10 Novi primeri raka466,65466,65475,12
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)03,3003,3006,50
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,4015,4016,10
4.13 Pomoč na domu-999.998-999.99802,70
4.14 Klopni meningoencefalitis.........
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.285,101.285,10889,80
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)174,50174,5089,10
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)256,50256,50140,40
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)45,9045,9005,80
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)23,7023,7025,90
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)70,3070,3030,50
5.7 Umrljivost zaradi samomora-999.998-999.99808,50

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva8,3-6,000,9
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)3,14,34,74,7
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)34,626,924,025,7
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti48,957,354,057,2
%
1.6 Delovne migracije69,786,696,3100,6
%
2.1 Telesni fitnes otrok48,149,549,450,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok34,527,826,624,6
%
2.3 Redni in občasni kadilci37,832,327,524,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje47,445,543,340,9
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,11,20,91,8
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 17,68,59,08,7
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit60,558,657,760,4
%
3.2 Presejanost v Programu Zora73,471,269,071,3
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode88//87
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja65,868,260,565,8
%
4.2 Bolniška odsotnost29,416,414,913,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,60,61,71,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)4,12,52,32,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,94,65,15,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka25,224,523,923,7
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi14,414,912,711,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)0,71,61,81,9
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,73,52,92,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka466,6482,0519,85,6
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)3,32,75,66,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,416,716,515,5
sss/100
4.13 Pomoč na domu.0,61,31,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis////
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1285,11164,31054,1979,9
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)174,5125,7103,389,3
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)256,5179,1176,6168,8
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)45,910,79,911,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)23,722,220,920,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)70,338,640,940,5
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora.28,125,321,7
sss/100.000
Dornava
Statistična regija Podravska
Upravna enota Ptuj

Občina leži v severovzhodni Sloveniji, na delu Ptujskega polja in delu Slovenskih goric. Znamenitost te občine je dvorec Dornava, največji ravninski baročni dvorec in ena najlepših posvetnih stavb poznega baroka pri nas.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 29,4 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni. To je občina z najvišjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 0,7 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 3,3 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja. To je občina z najnižjo vrednostjo v Sloveniji.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 38 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,1 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 60,5 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 73,4 %, v Sloveniji pa 71,3 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690