logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Duplek
Statistična regija Podravska
Upravna enota Maribor

Občina leži na severozahodnem obrobju Slovenskih goric, kjer se s trto porasli griči spuščajo k obrežju reke Drave. Občina je pretežno kmetijsko usmerjena, brez večjih industrijskih in obrtnih obratov.

Zgornja Korena
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 23. 6. 2010), CC Szeder László
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 15,0 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 8,8 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 19 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 26 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 59,4 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 69,8 %, v Sloveniji pa 71,3 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,9000,901
1.2 Prirast prebivalstva01,5001,5005,60
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)03,1003,1004,90
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)23,5023,5027,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti56,2056,2057,70
1.6 Delovne migracije29,4029,4075,10
2.1 Telesni fitnes otrok49,8049,8050,30
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok24,6024,6029,10
2.3 Redni in občasni kadilci25,8025,8018,10
2.4 Visokotvegano opijanje39,3039,3044,40
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah00,7000,7002,50
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 16,8016,8009,50
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit59,4059,4065,20
3.2 Presejanost v Programu Zora69,8069,8078,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode898991
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja59,2059,2067,50
4.2 Bolniška odsotnost151512
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)112
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,9001,901
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,2005,205
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka23,6023,6024,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi13,2013,2012,40
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,4001,4001,60
4.9 Možganska kap (35-84 let)03,4003,4001,90
4.10 Novi primeri raka465,03465,03475,12
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)08,8008,8006,50
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,9015,9016,10
4.13 Pomoč na domu01,1001,1002,70
4.14 Klopni meningoencefalitis.........
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost977,10977,10889,80
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)141,40141,4089,10
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)215,20215,20140,40
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)11,7011,7005,80
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)111125,90
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)31,9031,9030,50
5.7 Umrljivost zaradi samomora19,4019,4008,50

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,9//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva1,51,600,9
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)3,15,34,74,7
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)23,519,624,025,7
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti56,251,354,057,2
%
1.6 Delovne migracije29,4123,896,3100,6
%
2.1 Telesni fitnes otrok49,849,449,450,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok24,625,026,624,6
%
2.3 Redni in občasni kadilci25,826,227,524,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje39,340,143,340,9
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah0,70,70,91,8
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 16,88,59,08,7
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit59,456,857,760,4
%
3.2 Presejanost v Programu Zora69,866,869,071,3
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode89//87
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja59,260,760,565,8
%
4.2 Bolniška odsotnost15,014,014,913,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,02,11,71,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,92,02,32,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,25,35,15,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka23,623,123,923,7
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi13,212,112,711,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,41,91,81,9
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,42,62,92,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka465,0532,5519,85,6
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)8,86,65,66,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,916,716,515,5
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,11,41,31,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis////
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost977,1961,51054,1979,9
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)141,491,9103,389,3
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)215,2171,9176,6168,8
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)11,710,29,911,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)11,020,420,920,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)31,941,040,940,5
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora19,418,125,321,7
sss/100.000
Duplek
Statistična regija Podravska
Upravna enota Maribor

Občina leži na severozahodnem obrobju Slovenskih goric, kjer se s trto porasli griči spuščajo k obrežju reke Drave. Občina je pretežno kmetijsko usmerjena, brez večjih industrijskih in obrtnih obratov.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 15,0 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 8,8 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 19 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 26 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,7 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 59,4 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 69,8 %, v Sloveniji pa 71,3 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690