logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Gorenja vas - Poljane
Statistična regija Gorenjska
Upravna enota Škofja Loka

Občina leži v osrednjem delu Poljanske doline. Hribovski zaselki in samotne kmetije ponekod segajo tudi nad 1000 m visoko. Gospodarstvo sloni na predelovalni industriji.

Javorje
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 29. 6. 2010), avtor SI-Ziga
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 9,7 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 8,3 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 30 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Delež kadilcev je bil 15 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 75,7 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 79,7 %, v Sloveniji pa 71,3 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,1001,101
1.2 Prirast prebivalstva06,8006,8005,60
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,2004,2004,90
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)30,2030,2027,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti63,7063,7057,70
1.6 Delovne migracije45,4045,4075,10
2.1 Telesni fitnes otrok52,4052,4050,30
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok20,2020,2029,10
2.3 Redni in občasni kadilci14,7014,7018,10
2.4 Visokotvegano opijanje33,5033,5044,40
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,8001,8002,50
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 10,4010,4009,50
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit75,7075,7065,20
3.2 Presejanost v Programu Zora79,7079,7078,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode363691
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja72,3072,3067,50
4.2 Bolniška odsotnost09,7009,7012
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)112
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)00,9000,901
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni03,8003,805
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka21,2021,2024,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,5011,5012,40
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,4001,4001,60
4.9 Možganska kap (35-84 let)01,2001,2001,90
4.10 Novi primeri raka594,40594,40475,12
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)08,3008,3006,50
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj11,3011,3016,10
4.13 Pomoč na domu01,1001,1002,70
4.14 Klopni meningoencefalitis.........
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost843,60843,60889,80
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)85,6085,6089,10
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)142,70142,70140,40
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)06,4006,4005,80
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)27,6027,6025,90
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)07,5007,5030,50
5.7 Umrljivost zaradi samomora303008,50

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva6,80-0,30,9
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,24,74,94,7
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)30,226,925,525,7
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti63,762,858,557,2
%
1.6 Delovne migracije45,484,283,9100,6
%
2.1 Telesni fitnes otrok52,452,550,750,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok20,219,421,024,6
%
2.3 Redni in občasni kadilci14,716,123,724,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje33,536,835,540,9
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,82,01,91,8
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 10,47,99,08,7
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit75,772,963,160,4
%
3.2 Presejanost v Programu Zora79,778,471,471,3
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode36//87
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja72,373,172,965,8
%
4.2 Bolniška odsotnost9,710,311,013,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,01,31,21,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)0,91,31,52,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni3,84,24,85,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka21,221,322,123,7
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,510,511,811,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,41,31,91,9
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)1,21,82,32,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka594,4598,3582,15,6
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)8,37,27,46,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj11,312,113,715,5
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,11,11,41,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis////
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost843,6862,5882,0979,9
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)85,674,675,689,3
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)142,7166,9164,1168,8
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)6,411,710,011,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)27,618,919,320,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)7,540,742,140,5
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora30,026,220,521,7
sss/100.000
Gorenja vas - Poljane
Statistična regija Gorenjska
Upravna enota Škofja Loka

Občina leži v osrednjem delu Poljanske doline. Hribovski zaselki in samotne kmetije ponekod segajo tudi nad 1000 m visoko. Gospodarstvo sloni na predelovalni industriji.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 9,7 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 8,3 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 30 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Delež kadilcev je bil 15 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 75,7 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 79,7 %, v Sloveniji pa 71,3 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690