logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Benedikt
Statistična regija Podravska
Upravna enota Lenart

Občina leži v severovzhodni Sloveniji; njen sestavni del so tudi Slovenske gorice. Občina se lahko pohvali z razvijajočim se gospodarstvom, katerega pomemben del je turizem; njegovo ponudbo bogatijo izviri slatine.

Benedikt
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 23. 6. 2010), CC Szeder László
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 15,2 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,7 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 8,7 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 86 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 19 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,0 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 54,3 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 75,9 %, v Sloveniji pa 71,3 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine111
1.2 Prirast prebivalstva-00,80-00,8005,60
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)3304,90
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)33,5033,5027,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti56,2056,2057,70
1.6 Delovne migracije35,5035,5075,10
2.1 Telesni fitnes otrok51,2051,2050,30
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok26,6026,6029,10
2.3 Redni in občasni kadilci19,2019,2018,10
2.4 Visokotvegano opijanje43,8043,8044,40
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1102,50
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 18,8018,8009,50
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit54,3054,3065,20
3.2 Presejanost v Programu Zora75,9075,9078,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode898991
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja50,6050,6067,50
4.2 Bolniška odsotnost15,2015,2012
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)03,1003,102
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,5001,501
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni03,9003,905
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,3024,3024,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,4012,4012,40
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,7002,7001,60
4.9 Možganska kap (35-84 let)03,9003,9001,90
4.10 Novi primeri raka570,77570,77475,12
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)08,7008,7006,50
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,9014,9016,10
4.13 Pomoč na domu00,3000,3002,70
4.14 Klopni meningoencefalitis.........
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.181,701.181,70889,80
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)137,30137,3089,10
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)225,70225,70140,40
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)-999.998-999.99805,80
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)-999.998-999.99825,90
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)37,4037,4030,50
5.7 Umrljivost zaradi samomora86,3086,3008,50

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-0,80,900,9
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)3,04,04,74,7
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)33,532,724,025,7
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti56,255,554,057,2
%
1.6 Delovne migracije35,577,296,3100,6
%
2.1 Telesni fitnes otrok51,249,649,450,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok26,626,526,624,6
%
2.3 Redni in občasni kadilci19,220,027,524,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje43,845,143,340,9
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,00,80,91,8
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 18,812,49,08,7
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit54,353,857,760,4
%
3.2 Presejanost v Programu Zora75,976,569,071,3
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode89//87
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja50,651,860,565,8
%
4.2 Bolniška odsotnost15,214,614,913,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)3,11,31,71,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,52,12,32,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni3,94,35,15,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,322,423,923,7
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi12,412,512,711,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,71,71,81,9
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,92,62,92,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka570,8496,1519,85,6
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)8,75,95,66,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,914,116,515,5
sss/100
4.13 Pomoč na domu0,31,01,31,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis////
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1181,71256,11054,1979,9
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)137,3119,8103,389,3
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)225,7211,5176,6168,8
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).12,39,911,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).23,920,920,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)37,444,740,940,5
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora86,348,725,321,7
sss/100.000
Benedikt
Statistična regija Podravska
Upravna enota Lenart

Občina leži v severovzhodni Sloveniji; njen sestavni del so tudi Slovenske gorice. Občina se lahko pohvali z razvijajočim se gospodarstvom, katerega pomemben del je turizem; njegovo ponudbo bogatijo izviri slatine.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 15,2 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,7 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 8,7 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 86 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 19 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,0 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 54,3 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 75,9 %, v Sloveniji pa 71,3 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690