logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Gorje
Statistična regija Gorenjska
Upravna enota Radovljica

Občina je najmlajša med gorenjskimi občinami, katere večji del leži na območju Triglavskega narodnega parka. Gorjanske vasi so zadnje večje vasi pod Triglavom. Najpomembnejši znamenitosti občine sta Pokljuška soteska in soteska Vintgar.

Reka Radovna, muharjenje
Vir: STO (http://www.slovenia.info, 18. 6. 2010), avtor Bobo
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 12,6 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 4,0 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 9,2 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 36 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 18 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 3,0 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 57,6 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 70,1 %, v Sloveniji pa 71,3 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,9000,901
1.2 Prirast prebivalstva-11,60-11,6005,60
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,7004,7004,90
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)19,8019,8027,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti585857,70
1.6 Delovne migracije38,9038,9075,10
2.1 Telesni fitnes otrok50,9050,9050,30
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok23,6023,6029,10
2.3 Redni in občasni kadilci17,9017,9018,10
2.4 Visokotvegano opijanje31,8031,8044,40
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah3302,50
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 30,2030,2009,50
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit57,6057,6065,20
3.2 Presejanost v Programu Zora70,1070,1078,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode999991
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja66,6066,6067,50
4.2 Bolniška odsotnost12,6012,6012
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,5000,502
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,8001,801
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,9004,905
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,4022,4024,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi13,4013,4012,40
4.8 Srčna kap (35-74 let)4401,60
4.9 Možganska kap (35-84 let)03,4003,4001,90
4.10 Novi primeri raka778,16778,16475,12
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)09,2009,2006,50
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,5015,5016,10
4.13 Pomoč na domu02,2002,2002,70
4.14 Klopni meningoencefalitis.........
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost934,30934,30889,80
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)26,4026,4089,10
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)88,1088,10140,40
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)13,2013,2005,80
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)-999.998-999.99825,90
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)23,8023,8030,50
5.7 Umrljivost zaradi samomora36,2036,2008,50

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,9//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-11,6-2,4-0,30,9
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,75,84,94,7
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)19,820,625,525,7
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti58,059,058,557,2
%
1.6 Delovne migracije38,980,483,9100,6
%
2.1 Telesni fitnes otrok50,951,350,750,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok23,619,521,024,6
%
2.3 Redni in občasni kadilci17,921,723,724,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje31,833,735,540,9
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah3,02,31,91,8
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 30,211,59,08,7
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit57,661,363,160,4
%
3.2 Presejanost v Programu Zora70,171,871,471,3
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode99//87
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja66,667,272,965,8
%
4.2 Bolniška odsotnost12,611,511,013,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,50,91,21,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,81,91,52,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,94,64,85,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,421,522,123,7
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi13,412,611,811,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)4,02,61,91,9
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,42,92,32,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka778,2560,9582,15,6
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)9,27,47,46,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,514,613,715,5
sss/100
4.13 Pomoč na domu2,21,51,41,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis////
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost934,3892,6882,0979,9
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)26,481,075,689,3
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)88,1157,8164,1168,8
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)13,213,210,011,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).25,719,320,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)23,840,742,140,5
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora36,228,420,521,7
sss/100.000
Gorje
Statistična regija Gorenjska
Upravna enota Radovljica

Občina je najmlajša med gorenjskimi občinami, katere večji del leži na območju Triglavskega narodnega parka. Gorjanske vasi so zadnje večje vasi pod Triglavom. Najpomembnejši znamenitosti občine sta Pokljuška soteska in soteska Vintgar.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 12,6 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 4,0 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 9,2 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 36 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 18 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 3,0 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 57,6 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 70,1 %, v Sloveniji pa 71,3 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690