logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Gornja Radgona
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Gornja Radgona

Občina leži v severovzhodni Sloveniji, na območju Ščavniške doline in vinorodnih Radgonskih goric. Je obmejna občina, saj vzdolž reke Mure meji na sosednjo Avstrijo. Znana je po sejmih, vinogradništvu in radgonski penini.

Dvorišče gradu v Gornji Radgoni
Vir: Gradovi.net (http://www.gradovi.net, 21. 6. 2010), avtor Gorazd Žagar
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 16,4 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 3,5 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,3 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 23 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 28 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,1 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 52,7 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 70,6 %, v Sloveniji pa 71,3 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,9000,901
1.2 Prirast prebivalstva-01,50-01,5005,60
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,3004,3004,90
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)31,1031,1027,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti50,8050,8057,70
1.6 Delovne migracije149,40149,4075,10
2.1 Telesni fitnes otrok48,5048,5050,30
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok272729,10
2.3 Redni in občasni kadilci28,4028,4018,10
2.4 Visokotvegano opijanje45,7045,7044,40
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,1001,1002,50
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 101009,50
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit52,7052,7065,20
3.2 Presejanost v Programu Zora70,6070,6078,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode888891
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja737367,50
4.2 Bolniška odsotnost16,4016,4012
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)02,4002,402
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,2002,201
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,4005,405
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,6022,6024,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,5011,5012,40
4.8 Srčna kap (35-74 let)03,5003,5001,60
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,9002,9001,90
4.10 Novi primeri raka491,86491,86475,12
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)05,3005,3006,50
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,5014,5016,10
4.13 Pomoč na domu00,9000,9002,70
4.14 Klopni meningoencefalitis.........
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.190,201.190,20889,80
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)98,1098,1089,10
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)202,10202,10140,40
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)11,9011,9005,80
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)40,1040,1025,90
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)33,6033,6030,50
5.7 Umrljivost zaradi samomora22,6022,6008,50

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,9//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-1,5-1,7-3,90,9
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,34,64,94,7
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)31,131,432,425,7
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti50,850,250,757,2
%
1.6 Delovne migracije149,495,789,9100,6
%
2.1 Telesni fitnes otrok48,549,048,250,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok27,026,529,924,6
%
2.3 Redni in občasni kadilci28,427,725,624,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje45,745,339,240,9
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,11,51,41,8
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 10,09,110,28,7
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit52,756,357,660,4
%
3.2 Presejanost v Programu Zora70,670,067,271,3
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode88//87
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja73,072,060,765,8
%
4.2 Bolniška odsotnost16,416,716,013,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)2,42,23,01,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,22,12,32,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,45,05,55,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,623,527,423,7
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,512,113,011,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)3,52,82,71,9
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,93,54,02,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka491,9511,5549,45,6
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)5,34,85,96,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,515,016,815,5
sss/100
4.13 Pomoč na domu0,91,01,01,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis////
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1190,21109,21147,3979,9
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)98,187,7120,789,3
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)202,1217,5192,8168,8
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)11,915,812,311,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)40,137,819,520,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)33,647,944,940,5
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora22,622,523,821,7
sss/100.000
Gornja Radgona
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Gornja Radgona

Občina leži v severovzhodni Sloveniji, na območju Ščavniške doline in vinorodnih Radgonskih goric. Je obmejna občina, saj vzdolž reke Mure meji na sosednjo Avstrijo. Znana je po sejmih, vinogradništvu in radgonski penini.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 16,4 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 3,5 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,3 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 23 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 28 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,1 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 52,7 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 70,6 %, v Sloveniji pa 71,3 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690