logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Gornji Grad
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Mozirje

Občina leži v kotlini, v predgorju Savinjskih Alp, pod Menino planino, Lepenatko in Rogatcem. Vse te planinske točke so primerne za enodnevne izlete in manj zahtevno planinarjenje po lepi naravi.

Gornji Grad
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 28. 6. 2010), CC Tcie
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 18,7 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,5 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,7 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 19 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 23 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,8 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 66,0 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 64,7 %, v Sloveniji pa 71,3 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,9000,901
1.2 Prirast prebivalstva-20-2005,60
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)08,4008,4004,90
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)32,2032,2027,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti58,1058,1057,70
1.6 Delovne migracije414175,10
2.1 Telesni fitnes otrok48,6048,6050,30
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok18,5018,5029,10
2.3 Redni in občasni kadilci22,9022,9018,10
2.4 Visokotvegano opijanje38,4038,4044,40
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah00,8000,8002,50
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 22,2022,2009,50
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit666665,20
3.2 Presejanost v Programu Zora64,7064,7078,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode787891
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja75,7075,7067,50
4.2 Bolniška odsotnost18,7018,7012
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)-999.998-999.9982
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)03,8003,801
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni03,3003,305
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,4022,4024,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi111112,40
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,5001,5001,60
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,9002,9001,90
4.10 Novi primeri raka532,53532,53475,12
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)07,7007,7006,50
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,7014,7016,10
4.13 Pomoč na domu00,7000,7002,70
4.14 Klopni meningoencefalitis.........
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.764,801.764,80889,80
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)200,50200,5089,10
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)189,80189,80140,40
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)-999.998-999.99805,80
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)33,2033,2025,90
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)15,1015,1030,50
5.7 Umrljivost zaradi samomora18,6018,6008,50

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,9//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-20,0-7,3-0,80,9
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)8,45,24,34,7
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)32,231,827,625,7
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti58,159,158,157,2
%
1.6 Delovne migracije41,088,196,3100,6
%
2.1 Telesni fitnes otrok48,649,849,550,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok18,528,425,824,6
%
2.3 Redni in občasni kadilci22,920,724,024,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje38,440,742,540,9
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah0,81,11,81,8
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 22,216,78,18,7
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit66,063,360,360,4
%
3.2 Presejanost v Programu Zora64,773,974,671,3
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode78//87
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja75,777,563,465,8
%
4.2 Bolniška odsotnost18,713,915,013,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let).0,70,81,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)3,82,22,02,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni3,34,35,65,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,424,325,123,7
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,011,912,611,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,52,62,51,9
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,93,03,22,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka532,5510,0526,55,6
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)7,74,54,26,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,717,516,315,5
sss/100
4.13 Pomoč na domu0,70,82,11,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis////
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1764,81139,11061,6979,9
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)200,5123,898,189,3
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)189,8144,5168,8168,8
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).7,614,211,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)33,218,920,720,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)15,129,435,340,5
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora18,626,228,421,7
sss/100.000
Gornji Grad
Statistična regija Savinjska
Upravna enota Mozirje

Občina leži v kotlini, v predgorju Savinjskih Alp, pod Menino planino, Lepenatko in Rogatcem. Vse te planinske točke so primerne za enodnevne izlete in manj zahtevno planinarjenje po lepi naravi.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 18,7 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,5 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,7 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 19 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 23 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,8 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 66,0 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 64,7 %, v Sloveniji pa 71,3 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690