logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Grad
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Murska Sobota

Središče današnje občine je naselje Grad, največje in najstarejše naselje na Goričkem; ime je dobilo po srednjeveškem gradu na bazaltni vzpetini. Prebivalci se večinoma ukvarjajo s kmetijstvom, precej jih hodi na delo tudi v Avstrijo.

Grad
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 22.6.2010), © Vojko Prah
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 16,7 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,6 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 10,1 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 100 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 24 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,1 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil nižji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 50,4 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 57,2 %, v Sloveniji pa 71,3 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,6000,601
1.2 Prirast prebivalstva-06,80-06,8005,60
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)06,1006,1004,90
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)43,8043,8027,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti40,7040,7057,70
1.6 Delovne migracije34,8034,8075,10
2.1 Telesni fitnes otrok48,4048,4050,30
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok31,6031,6029,10
2.3 Redni in občasni kadilci23,7023,7018,10
2.4 Visokotvegano opijanje39,5039,5044,40
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,1001,1002,50
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 03,6003,6009,50
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit50,4050,4065,20
3.2 Presejanost v Programu Zora57,2057,2078,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode919191
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja58,6058,6067,50
4.2 Bolniška odsotnost16,7016,7012
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)112
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,8001,801
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,7005,705
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka28,3028,3024,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,4011,4012,40
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,6001,6001,60
4.9 Možganska kap (35-84 let)4401,90
4.10 Novi primeri raka514,15514,15475,12
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)10,1010,1006,50
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,3015,3016,10
4.13 Pomoč na domu01,3001,3002,70
4.14 Klopni meningoencefalitis.........
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.024,301.024,30889,80
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)12212289,10
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)149149140,40
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)14,9014,9005,80
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)-999.998-999.99825,90
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)36,2036,2030,50
5.7 Umrljivost zaradi samomora100,20100,2008,50

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,6//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-6,8-5,2-3,90,9
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)6,15,04,94,7
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)43,833,532,425,7
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti40,749,350,757,2
%
1.6 Delovne migracije34,897,289,9100,6
%
2.1 Telesni fitnes otrok48,447,948,250,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok31,631,429,924,6
%
2.3 Redni in občasni kadilci23,725,325,624,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje39,542,639,240,9
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,11,41,41,8
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 3,610,110,28,7
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit50,457,757,660,4
%
3.2 Presejanost v Programu Zora57,264,667,271,3
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode91//87
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja58,659,760,765,8
%
4.2 Bolniška odsotnost16,715,516,013,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,02,63,01,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,82,32,32,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,75,85,55,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka28,328,627,423,7
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,413,313,011,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,62,72,71,9
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)4,04,14,02,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka514,2572,5549,45,6
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)10,16,15,96,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,317,816,815,5
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,31,01,01,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis////
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1024,31158,31147,3979,9
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)122,0122,1120,789,3
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)149,0192,4192,8168,8
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)14,98,712,311,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).14,019,520,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)36,255,844,940,5
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora100,221,023,821,7
sss/100.000
Grad
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Murska Sobota

Središče današnje občine je naselje Grad, največje in najstarejše naselje na Goričkem; ime je dobilo po srednjeveškem gradu na bazaltni vzpetini. Prebivalci se večinoma ukvarjajo s kmetijstvom, precej jih hodi na delo tudi v Avstrijo.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 16,7 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,6 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 10,1 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 100 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 24 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,1 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil nižji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 50,4 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 57,2 %, v Sloveniji pa 71,3 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690