logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Hajdina
Statistična regija Podravska
Upravna enota Ptuj

Občina se razprostira na terasah na desni strani reke Drave. V občini je križišče pomembnih prometnic, na severozahodu pa jo prečka odvodni kanal za hidroelektrarno Zlatoličje. Občina je kmetijsko dokaj razvita.

Bikonosec
Vir: Občina Hajdina (http://www.hajdina.si, 23. 6. 2010), arhiv Občine Hajdina
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 15,8 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,2 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 1,7 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 9 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 31 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,4 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 60,7 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 72,8 %, v Sloveniji pa 71,3 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine111
1.2 Prirast prebivalstva01,9001,9005,60
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)03,8003,8004,90
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)21,6021,6027,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti57,8057,8057,70
1.6 Delovne migracije52,4052,4075,10
2.1 Telesni fitnes otrok49,4049,4050,30
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok27,7027,7029,10
2.3 Redni in občasni kadilci30,7030,7018,10
2.4 Visokotvegano opijanje45,3045,3044,40
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah00,4000,4002,50
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 06,3006,3009,50
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit60,7060,7065,20
3.2 Presejanost v Programu Zora72,8072,8078,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode989891
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja63,9063,9067,50
4.2 Bolniška odsotnost15,8015,8012
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)-999.998-999.9982
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)221
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,6004,605
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka25,2025,2024,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi15,9015,9012,40
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,2002,2001,60
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,3002,3001,90
4.10 Novi primeri raka447,42447,42475,12
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)01,7001,7006,50
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,9016,9016,10
4.13 Pomoč na domu00,4000,4002,70
4.14 Klopni meningoencefalitis.........
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost819,40819,40889,80
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)54,5054,5089,10
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)116,80116,80140,40
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)16,3016,3005,80
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)20,8020,8025,90
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)27,7027,7030,50
5.7 Umrljivost zaradi samomora09,2009,2008,50

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva1,9-6,000,9
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)3,84,34,74,7
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)21,626,924,025,7
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti57,857,354,057,2
%
1.6 Delovne migracije52,486,696,3100,6
%
2.1 Telesni fitnes otrok49,449,549,450,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok27,727,826,624,6
%
2.3 Redni in občasni kadilci30,732,327,524,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje45,345,543,340,9
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah0,41,20,91,8
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 6,38,59,08,7
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit60,758,657,760,4
%
3.2 Presejanost v Programu Zora72,871,269,071,3
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode98//87
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja63,968,260,565,8
%
4.2 Bolniška odsotnost15,816,414,913,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let).0,61,71,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,02,52,32,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,64,65,15,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka25,224,523,923,7
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi15,914,912,711,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,21,61,81,9
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,33,52,92,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka447,4482,0519,85,6
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)1,72,75,66,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,916,716,515,5
sss/100
4.13 Pomoč na domu0,40,61,31,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis////
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost819,41164,31054,1979,9
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)54,5125,7103,389,3
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)116,8179,1176,6168,8
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)16,310,79,911,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)20,822,220,920,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)27,738,640,940,5
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora9,228,125,321,7
sss/100.000
Hajdina
Statistična regija Podravska
Upravna enota Ptuj

Občina se razprostira na terasah na desni strani reke Drave. V občini je križišče pomembnih prometnic, na severozahodu pa jo prečka odvodni kanal za hidroelektrarno Zlatoličje. Občina je kmetijsko dokaj razvita.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 15,8 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,2 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 1,7 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 9 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 31 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,4 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 60,7 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 72,8 %, v Sloveniji pa 71,3 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690