logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Hodoš
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Murska Sobota

Občina leži na severovzhodnem delu Slovenije, na Goričkem, ob slovensko-madžarski meji. Večina prebivalcev pripada madžarski narodnosti in evangeličanski veroizpovedi. To je etnološko zelo zanimivo območje s spomeniško zaščitenimi kmetijami in značilnimi panonskimi vodnjaki.

Vodnjak na Hodošu
Vir: Goričko.net (http://www.goricko.net, 23. 6. 2010), arhiv Goričko.net
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil nižji* od slovenskega povprečja.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 14,8 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji* od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji* od slovenskega povprečja. To je občina z najnižjo vrednostjo v Sloveniji.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Delež kadilcev je bil 26 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,0 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8. To je občina z najnižjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil nižji* od slovenskega povprečja. To je občina z najnižjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 51,2 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 51,2 %, v Sloveniji pa 71,3 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,5000,501
1.2 Prirast prebivalstva13,4013,4005,60
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)06,7006,7004,90
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)62,1062,1027,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti37,4037,4057,70
1.6 Delovne migracije27,5027,5075,10
2.1 Telesni fitnes otrok474750,30
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok39,9039,9029,10
2.3 Redni in občasni kadilci26,2026,2018,10
2.4 Visokotvegano opijanje37,8037,8044,40
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah-999.998-999.99802,50
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji -999.998-999.99809,50
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit51,2051,2065,20
3.2 Presejanost v Programu Zora51,2051,2078,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode858591
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja62,4062,4067,50
4.2 Bolniška odsotnost14,8014,8012
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)06,1006,102
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)02,6002,601
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni03,2003,205
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka19,6019,6024,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi05,4005,4012,40
4.8 Srčna kap (35-74 let)-999.998-999.99801,60
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,2002,2001,90
4.10 Novi primeri raka771,85771,85475,12
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)-999.998-999.99806,50
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj08,2008,2016,10
4.13 Pomoč na domu-999.998-999.99802,70
4.14 Klopni meningoencefalitis.........
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.222,801.222,80889,80
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)281,20281,2089,10
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)269,30269,30140,40
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)-999.998-999.99805,80
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)-999.998-999.99825,90
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)124,50124,5030,50
5.7 Umrljivost zaradi samomora-999.998-999.99808,50

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,5//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva13,4-5,2-3,90,9
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)6,75,04,94,7
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)62,133,532,425,7
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti37,449,350,757,2
%
1.6 Delovne migracije27,597,289,9100,6
%
2.1 Telesni fitnes otrok47,047,948,250,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok39,931,429,924,6
%
2.3 Redni in občasni kadilci26,225,325,624,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje37,842,639,240,9
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah.1,41,41,8
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji .10,110,28,7
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit51,257,757,660,4
%
3.2 Presejanost v Programu Zora51,264,667,271,3
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode85//87
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja62,459,760,765,8
%
4.2 Bolniška odsotnost14,815,516,013,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)6,12,63,01,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)2,62,32,32,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni3,25,85,55,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka19,628,627,423,7
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi5,413,313,011,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let).2,72,71,9
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,24,14,02,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka771,8572,5549,45,6
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več).6,15,96,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj8,217,816,815,5
sss/100
4.13 Pomoč na domu.1,01,01,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis////
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1222,81158,31147,3979,9
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)281,2122,1120,789,3
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)269,3192,4192,8168,8
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).8,712,311,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).14,019,520,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)124,555,844,940,5
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora.21,023,821,7
sss/100.000
Hodoš
Statistična regija Pomurska
Upravna enota Murska Sobota

Občina leži na severovzhodnem delu Slovenije, na Goričkem, ob slovensko-madžarski meji. Večina prebivalcev pripada madžarski narodnosti in evangeličanski veroizpovedi. To je etnološko zelo zanimivo območje s spomeniško zaščitenimi kmetijami in značilnimi panonskimi vodnjaki.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil nižji* od slovenskega povprečja.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 14,8 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji* od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji* od slovenskega povprečja. To je občina z najnižjo vrednostjo v Sloveniji.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Delež kadilcev je bil 26 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,0 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8. To je občina z najnižjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil nižji* od slovenskega povprečja. To je občina z najnižjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 51,2 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 51,2 %, v Sloveniji pa 71,3 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690