logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Horjul
Statistična regija Osrednjeslovenska
Upravna enota Ljubljana

Občina leži zahodno od Ljubljane med dinarskim in alpskim svetom. Da je tu dinarski svet, pričajo kraške jame in vrtače. S Korena nad Horjulom pa se nam odpre prelep pogled na Alpe in predalpski svet.

Lesno Brdo
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 23. 6. 2010), avtor SI-Ziga
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 11,2 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,8 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja. To je občina z najnižjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 28 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Delež kadilcev je bil 22 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 60,5 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 72,1 %, v Sloveniji pa 71,3 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,3001,301
1.2 Prirast prebivalstva04,4004,4005,60
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)7704,90
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)222227,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti65,8065,8057,70
1.6 Delovne migracije78,3078,3075,10
2.1 Telesni fitnes otrok52,5052,5050,30
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok25,7025,7029,10
2.3 Redni in občasni kadilci22,5022,5018,10
2.4 Visokotvegano opijanje42,2042,2044,40
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,8001,8002,50
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 17,9017,9009,50
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit60,5060,5065,20
3.2 Presejanost v Programu Zora72,1072,1078,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode929291
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja70,9070,9067,50
4.2 Bolniška odsotnost11,2011,2012
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)02,1002,102
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,5001,501
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,2004,205
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,6022,6024,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi08,5008,5012,40
4.8 Srčna kap (35-74 let)-999.998-999.99801,60
4.9 Možganska kap (35-84 let)01,8001,8001,90
4.10 Novi primeri raka351,09351,09475,12
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)07,8007,8006,50
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj11,8011,8016,10
4.13 Pomoč na domu-999.998-999.99802,70
4.14 Klopni meningoencefalitis.........
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.275,301.275,30889,80
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)83,9083,9089,10
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)139,70139,70140,40
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)13,9013,9005,80
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)28,2028,2025,90
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)31,1031,1030,50
5.7 Umrljivost zaradi samomora27,5027,5008,50

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,3//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva4,45,86,00,9
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)7,04,94,64,7
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)22,021,322,625,7
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti65,856,961,057,2
%
1.6 Delovne migracije78,3159,5126,3100,6
%
2.1 Telesni fitnes otrok52,550,850,450,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok25,720,221,524,6
%
2.3 Redni in občasni kadilci22,522,522,624,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje42,243,740,740,9
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,81,91,91,8
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 17,97,37,68,7
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit60,560,161,760,4
%
3.2 Presejanost v Programu Zora72,171,071,971,3
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode92//87
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja70,972,270,265,8
%
4.2 Bolniška odsotnost11,211,412,013,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)2,11,01,01,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,51,91,92,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,24,64,85,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,621,322,023,7
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi8,511,011,011,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let).1,31,41,9
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)1,82,02,12,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka351,1603,0598,55,6
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)7,86,46,86,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj11,814,714,315,5
sss/100
4.13 Pomoč na domu.1,51,31,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis////
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1275,3810,8856,6979,9
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)83,964,570,689,3
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)139,7155,8154,8168,8
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)13,98,99,811,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)28,217,717,520,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)31,141,839,440,5
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora27,515,717,121,7
sss/100.000
Horjul
Statistična regija Osrednjeslovenska
Upravna enota Ljubljana

Občina leži zahodno od Ljubljane med dinarskim in alpskim svetom. Da je tu dinarski svet, pričajo kraške jame in vrtače. S Korena nad Horjulom pa se nam odpre prelep pogled na Alpe in predalpski svet.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 11,2 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 7,8 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja. To je občina z najnižjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 28 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Delež kadilcev je bil 22 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 60,5 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 72,1 %, v Sloveniji pa 71,3 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690