logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Hrpelje - Kozina
Statistična regija Obalno-kraška
Upravna enota Sežana

Občina se razprostira od italijanske meje preko Matarskega podolja in južnega dela Brkinov skoraj do Podgrada proti hrvaški meji. Naselji Kozina in Hrpelje skupaj tvorita celoto.

Petrinje
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 23. 6. 2010), CC Yerpo
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 15,5 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,8 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,7 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 41 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 22 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 59,4 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 61,8 %, v Sloveniji pa 71,3 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine111
1.2 Prirast prebivalstva151505,60
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,1004,1004,90
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)25,9025,9027,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti585857,70
1.6 Delovne migracije85,9085,9075,10
2.1 Telesni fitnes otrok48,7048,7050,30
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok31,8031,8029,10
2.3 Redni in občasni kadilci21,8021,8018,10
2.4 Visokotvegano opijanje36,1036,1044,40
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,4001,4002,50
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 10,8010,8009,50
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit59,4059,4065,20
3.2 Presejanost v Programu Zora61,8061,8078,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode828291
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja60,8060,8067,50
4.2 Bolniška odsotnost15,5015,5012
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,4000,402
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)00,7000,701
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,7004,705
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,4022,4024,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,1010,1012,40
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,8002,8001,60
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,8002,8001,90
4.10 Novi primeri raka528,04528,04475,12
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)05,7005,7006,50
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,3013,3016,10
4.13 Pomoč na domu01,3001,3002,70
4.14 Klopni meningoencefalitis.........
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost945,80945,80889,80
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)15815889,10
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)104,90104,90140,40
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)17,5017,5005,80
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)-999.998-999.99825,90
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)18,4018,4030,50
5.7 Umrljivost zaradi samomora41,4041,4008,50

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva15,03,5-0,50,9
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,15,25,04,7
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)25,924,524,925,7
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti58,057,557,157,2
%
1.6 Delovne migracije85,987,497,5100,6
%
2.1 Telesni fitnes otrok48,750,149,750,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok31,826,125,124,6
%
2.3 Redni in občasni kadilci21,821,824,924,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje36,136,739,340,9
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,41,71,51,8
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 10,810,19,88,7
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit59,455,954,960,4
%
3.2 Presejanost v Programu Zora61,866,066,771,3
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode82//87
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja60,864,364,465,8
%
4.2 Bolniška odsotnost15,512,814,313,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,41,71,11,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)0,71,51,32,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,74,64,55,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,422,421,423,7
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,110,510,211,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,81,51,91,9
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,82,62,22,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka528,0514,0550,85,6
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)5,77,77,06,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,313,715,215,5
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,31,51,41,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis////
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost945,8890,9900,2979,9
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)158,087,683,689,3
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)104,9140,8160,1168,8
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)17,510,012,511,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).14,819,220,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)18,437,741,440,5
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora41,412,414,121,7
sss/100.000
Hrpelje - Kozina
Statistična regija Obalno-kraška
Upravna enota Sežana

Občina se razprostira od italijanske meje preko Matarskega podolja in južnega dela Brkinov skoraj do Podgrada proti hrvaški meji. Naselji Kozina in Hrpelje skupaj tvorita celoto.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 15,5 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,8 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 5,7 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 41 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 22 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 59,4 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 61,8 %, v Sloveniji pa 71,3 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690