logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Ig
Statistična regija Osrednjeslovenska
Upravna enota Ljubljana

Občina se razprostira delno po Ljubljanskem barju, delno po hribovju južno od barja in doseže najvišji točki na Krimu (1107 m) in Mokercu (1059 m). Njeno središče je vas Ig; sredi vasi sta močna stalna kraška izvira Ižice, imenovana Studenec.

Votli kamen v Iškem vintgarju
Vir: SOkol ARSO (http://nfp-si.eionet.europa.eu/sokol, 23. 6. 2010), avtor Albert Kolar
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 9,6 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 0,9 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 3,9 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 24 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 20 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,1 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 61,5 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 72,3 %, v Sloveniji pa 71,3 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,1001,101
1.2 Prirast prebivalstva12,7012,7005,60
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)03,4003,4004,90
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)24,1024,1027,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti61,1061,1057,70
1.6 Delovne migracije48,7048,7075,10
2.1 Telesni fitnes otrok50,3050,3050,30
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok26,9026,9029,10
2.3 Redni in občasni kadilci20,2020,2018,10
2.4 Visokotvegano opijanje41,5041,5044,40
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah02,1002,1002,50
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 21,3021,3009,50
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit61,5061,5065,20
3.2 Presejanost v Programu Zora72,3072,3078,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode919191
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja717167,50
4.2 Bolniška odsotnost09,6009,6012
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,4000,402
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,4001,401
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni05,6005,605
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,2024,2024,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,7011,7012,40
4.8 Srčna kap (35-74 let)00,9000,9001,60
4.9 Možganska kap (35-84 let)01,5001,5001,90
4.10 Novi primeri raka595,69595,69475,12
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)03,9003,9006,50
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,1013,1016,10
4.13 Pomoč na domu03,1003,1002,70
4.14 Klopni meningoencefalitis.........
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost784784889,80
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)57,5057,5089,10
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)151,30151,30140,40
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)17,3017,3005,80
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)111125,90
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)40,6040,6030,50
5.7 Umrljivost zaradi samomora23,8023,8008,50

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva12,75,86,00,9
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)3,44,94,64,7
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)24,121,322,625,7
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti61,156,961,057,2
%
1.6 Delovne migracije48,7159,5126,3100,6
%
2.1 Telesni fitnes otrok50,350,850,450,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok26,920,221,524,6
%
2.3 Redni in občasni kadilci20,222,522,624,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje41,543,740,740,9
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah2,11,91,91,8
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 21,37,37,68,7
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit61,560,161,760,4
%
3.2 Presejanost v Programu Zora72,371,071,971,3
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode91//87
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja71,072,270,265,8
%
4.2 Bolniška odsotnost9,611,412,013,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,41,01,01,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,41,91,92,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni5,64,64,85,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,221,322,023,7
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,711,011,011,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)0,91,31,41,9
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)1,52,02,12,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka595,7603,0598,55,6
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)3,96,46,86,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,114,714,315,5
sss/100
4.13 Pomoč na domu3,11,51,31,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis////
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost784,0810,8856,6979,9
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)57,564,570,689,3
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)151,3155,8154,8168,8
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)17,38,99,811,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)11,017,717,520,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)40,641,839,440,5
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora23,815,717,121,7
sss/100.000
Ig
Statistična regija Osrednjeslovenska
Upravna enota Ljubljana

Občina se razprostira delno po Ljubljanskem barju, delno po hribovju južno od barja in doseže najvišji točki na Krimu (1107 m) in Mokercu (1059 m). Njeno središče je vas Ig; sredi vasi sta močna stalna kraška izvira Ižice, imenovana Studenec.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 9,6 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 0,9 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 3,9 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 24 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 20 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,1 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 61,5 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 72,3 %, v Sloveniji pa 71,3 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690