logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Ivančna Gorica
Statistična regija Osrednjeslovenska
Upravna enota Grosuplje

Na razvoj občine in naselja z enakim imenom ugodno vplivajo prometne povezave, saj sta umeščena na pol poti med Ljubljano in Novim mestom. Iz teh krajev je bil doma Josip Jurčič, pisec prvega slovenskega romana Desetega brata. Del občine administrativno sodi v upravno enoto Litija.

Cistercijanski samostan Stična
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 23. 6. 2010), avtor SI-Ziga
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 12,7 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,9 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 33 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 24 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,2 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 61,9 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 70,2 %, v Sloveniji pa 71,3 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,2001,201
1.2 Prirast prebivalstva11,2011,2005,60
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)03,7003,7004,90
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)252527,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti64,1064,1057,70
1.6 Delovne migracije57,9057,9075,10
2.1 Telesni fitnes otrok50,1050,1050,30
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok27,2027,2029,10
2.3 Redni in občasni kadilci23,8023,8018,10
2.4 Visokotvegano opijanje29,8029,8044,40
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah02,2002,2002,50
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 06,2006,2009,50
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit61,9061,9065,20
3.2 Presejanost v Programu Zora70,2070,2078,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode858591
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja55,9055,9067,50
4.2 Bolniška odsotnost12,7012,7012
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)00,9000,902
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,7001,701
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni06,2006,205
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka25,2025,2024,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,8011,8012,40
4.8 Srčna kap (35-74 let)01,8001,8001,60
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,7002,7001,90
4.10 Novi primeri raka507,80507,80475,12
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)06,9006,9006,50
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,1014,1016,10
4.13 Pomoč na domu01,5001,5002,70
4.14 Klopni meningoencefalitis.........
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost968,70968,70889,80
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)105,10105,1089,10
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)138138140,40
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)11,3011,3005,80
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)14,7014,7025,90
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)42,9042,9030,50
5.7 Umrljivost zaradi samomora32,7032,7008,50

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,2//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva11,27,66,00,9
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)3,73,94,64,7
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)25,023,822,625,7
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti64,162,661,057,2
%
1.6 Delovne migracije57,964,3126,3100,6
%
2.1 Telesni fitnes otrok50,149,550,450,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok27,225,521,524,6
%
2.3 Redni in občasni kadilci23,825,122,624,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje29,830,840,740,9
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah2,22,01,91,8
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 6,28,77,68,7
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit61,962,761,760,4
%
3.2 Presejanost v Programu Zora70,273,371,971,3
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode85//87
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja55,956,270,265,8
%
4.2 Bolniška odsotnost12,713,112,013,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)0,90,81,01,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,71,61,92,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni6,26,04,85,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka25,224,122,023,7
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi11,811,511,011,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,81,71,41,9
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,72,62,12,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka507,8539,6598,55,6
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)6,98,06,86,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj14,113,814,315,5
sss/100
4.13 Pomoč na domu1,51,51,31,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis////
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost968,71039,6856,6979,9
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)105,1107,170,689,3
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)138,0133,4154,8168,8
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)11,310,19,811,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)14,710,417,520,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)42,938,639,440,5
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora32,725,717,121,7
sss/100.000
Ivančna Gorica
Statistična regija Osrednjeslovenska
Upravna enota Grosuplje

Na razvoj občine in naselja z enakim imenom ugodno vplivajo prometne povezave, saj sta umeščena na pol poti med Ljubljano in Novim mestom. Iz teh krajev je bil doma Josip Jurčič, pisec prvega slovenskega romana Desetega brata. Del občine administrativno sodi v upravno enoto Litija.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 12,7 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,8 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,9 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 33 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 24 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,2 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 61,9 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 70,2 %, v Sloveniji pa 71,3 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690