logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Izola
Statistična regija Obalno-kraška
Upravna enota Izola

Občina leži v jugozahodnem delu Slovenije. Ima obliko trikotnika in se z eno stranico naslanja na morje. Turizem, ribištvo, predelava vina in olja so glavne dejavnosti te občine.

Panorama Izole
Vir: STO (http://www.slovenia.info, 18. 6. 2010), avtor Tomo Jeseničnik
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 13,6 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,1 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,8 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 14 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 34 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 54,4 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 70,5 %, v Sloveniji pa 71,3 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,2001,201
1.2 Prirast prebivalstva02,1002,1005,60
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,5005,5004,90
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)26,4026,4027,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti56,7056,7057,70
1.6 Delovne migracije82,4082,4075,10
2.1 Telesni fitnes otrok505050,30
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok24,9024,9029,10
2.3 Redni in občasni kadilci33,6033,6018,10
2.4 Visokotvegano opijanje46,3046,3044,40
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,4001,4002,50
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 11,4011,4009,50
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit54,4054,4065,20
3.2 Presejanost v Programu Zora70,5070,5078,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode10010091
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja54,3054,3067,50
4.2 Bolniška odsotnost13,6013,6012
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,3001,302
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,6001,601
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni04,4004,405
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka20,7020,7024,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi09,9009,9012,40
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,1002,1001,60
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,1002,1001,90
4.10 Novi primeri raka614,81614,81475,12
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)06,8006,8006,50
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,2015,2016,10
4.13 Pomoč na domu02,4002,4002,70
4.14 Klopni meningoencefalitis.........
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.027,701.027,70889,80
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)84,8084,8089,10
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)216,80216,80140,40
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)17,8017,8005,80
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)28,9028,9025,90
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)57,3057,3030,50
5.7 Umrljivost zaradi samomora14,3014,3008,50

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,2//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva2,12,1-0,50,9
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,55,55,04,7
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)26,426,424,925,7
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti56,756,757,157,2
%
1.6 Delovne migracije82,482,497,5100,6
%
2.1 Telesni fitnes otrok50,050,049,750,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok24,924,925,124,6
%
2.3 Redni in občasni kadilci33,633,424,924,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje46,344,439,340,9
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,41,41,51,8
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 11,411,49,88,7
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit54,454,454,960,4
%
3.2 Presejanost v Programu Zora70,570,566,771,3
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode100//87
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja54,353,864,465,8
%
4.2 Bolniška odsotnost13,613,614,313,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,31,31,11,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,61,61,32,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni4,44,44,55,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka20,720,721,423,7
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi9,99,910,211,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,12,11,91,9
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,12,12,22,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka614,8614,8550,85,6
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)6,86,87,06,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,215,215,215,5
sss/100
4.13 Pomoč na domu2,42,41,41,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis////
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1027,71027,7900,2979,9
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)84,884,883,689,3
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)216,8216,8160,1168,8
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)17,817,812,511,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)28,928,919,220,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)57,357,341,440,5
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora14,314,314,121,7
sss/100.000
Izola
Statistična regija Obalno-kraška
Upravna enota Izola

Občina leži v jugozahodnem delu Slovenije. Ima obliko trikotnika in se z eno stranico naslanja na morje. Turizem, ribištvo, predelava vina in olja so glavne dejavnosti te občine.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 13,6 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,1 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,8 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 14 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 34 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,4 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 54,4 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 70,5 %, v Sloveniji pa 71,3 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690