logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Jesenice
Statistična regija Gorenjska
Upravna enota Jesenice

Občina obsega večji del Doline ob Savi ter stranske gorske doline med Karavankami in visokimi grebeni Julijskih Alp. Na začetku ozke Doline so zrasle Jesenice, delavsko, železarsko, hokejsko, pa tudi obmejno mesto in središče občine.

Narcise na Golici
Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 21. 6. 2010), avtor SI-Ziga
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 15,8 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,8 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 8,6 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 13 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Delež kadilcev je bil 31 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,5 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 54,1 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 68,4 %, v Sloveniji pa 71,3 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine01,1001,101
1.2 Prirast prebivalstva-10,70-10,7005,60
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,4004,4004,90
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)31,6031,6027,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti55,2055,2057,70
1.6 Delovne migracije81,2081,2075,10
2.1 Telesni fitnes otrok47,2047,2050,30
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok28,4028,4029,10
2.3 Redni in občasni kadilci30,7030,7018,10
2.4 Visokotvegano opijanje45,3045,3044,40
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah01,5001,5002,50
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 08,5008,5009,50
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit54,1054,1065,20
3.2 Presejanost v Programu Zora68,4068,4078,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode10010091
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja63,7063,7067,50
4.2 Bolniška odsotnost15,8015,8012
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)112
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,7001,701
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni06,9006,905
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,7024,7024,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi13,2013,2012,40
4.8 Srčna kap (35-74 let)02,8002,8001,60
4.9 Možganska kap (35-84 let)3301,90
4.10 Novi primeri raka587,99587,99475,12
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)08,6008,6006,50
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,1016,1016,10
4.13 Pomoč na domu2202,70
4.14 Klopni meningoencefalitis.........
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.054,601.054,60889,80
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)98,5098,5089,10
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)174,40174,40140,40
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)11,8011,8005,80
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)13,3013,3025,90
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)545430,50
5.7 Umrljivost zaradi samomora13,2013,2008,50

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine1,1//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-10,7-9,4-0,30,9
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,44,94,94,7
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)31,627,025,525,7
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti55,256,258,557,2
%
1.6 Delovne migracije81,273,183,9100,6
%
2.1 Telesni fitnes otrok47,248,750,750,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok28,425,521,024,6
%
2.3 Redni in občasni kadilci30,730,923,724,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje45,343,835,540,9
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah1,51,71,91,8
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 8,58,49,08,7
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit54,157,663,160,4
%
3.2 Presejanost v Programu Zora68,467,871,471,3
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode100//87
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja63,762,872,965,8
%
4.2 Bolniška odsotnost15,814,011,013,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,01,11,21,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,71,51,52,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni6,96,04,85,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka24,723,722,123,7
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi13,212,711,811,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)2,82,51,91,9
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,02,72,32,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka588,0575,5582,15,6
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)8,68,37,46,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj16,115,313,715,5
sss/100
4.13 Pomoč na domu2,02,31,41,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis////
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1054,6981,0882,0979,9
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)98,589,575,689,3
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)174,4183,1164,1168,8
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)11,88,910,011,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)13,320,119,320,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)54,056,542,140,5
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora13,217,220,521,7
sss/100.000
Jesenice
Statistična regija Gorenjska
Upravna enota Jesenice

Občina obsega večji del Doline ob Savi ter stranske gorske doline med Karavankami in visokimi grebeni Julijskih Alp. Na začetku ozke Doline so zrasle Jesenice, delavsko, železarsko, hokejsko, pa tudi obmejno mesto in središče občine.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 15,8 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,8 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 8,6 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 13 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Delež kadilcev je bil 31 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,5 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 54,1 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 68,4 %, v Sloveniji pa 71,3 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690