logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Jezersko
Statistična regija Gorenjska
Upravna enota Kranj

Po številu prebivalcev je to ena manjših slovenskih občin. Ozko ledeniško dolino obkrožajo na eni strani Savinjske Alpe, na drugi strani – proti Avstriji – pa Karavanke.

Planšarsko jezero
Vir: SOkol ARSO (http://nfp-si.eionet.europa.eu/sokol, 23. 6. 2010), avtor Albert Kolar
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 13,4 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji* od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen višji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 4,6 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 11,6 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji* od slovenskega povprečja. To je občina z najnižjo vrednostjo v Sloveniji.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 23 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 3,1 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil nižji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 43,9 %, v Sloveniji pa 60,4 %. To je občina z najnižjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 62,2 %, v Sloveniji pa 71,3 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,8000,801
1.2 Prirast prebivalstva-10,80-10,8005,60
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)05,1005,1004,90
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)24,8024,8027,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti57,7057,7057,70
1.6 Delovne migracije373775,10
2.1 Telesni fitnes otrok50,1050,1050,30
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok21,8021,8029,10
2.3 Redni in občasni kadilci22,9022,9018,10
2.4 Visokotvegano opijanje30,6030,6044,40
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah03,1003,1002,50
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 06,3006,3009,50
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit43,9043,9065,20
3.2 Presejanost v Programu Zora62,2062,2078,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode989891
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja75,8075,8067,50
4.2 Bolniška odsotnost13,4013,4012
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)332
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)03,3003,301
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni06,1006,105
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,9022,9024,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,1010,1012,40
4.8 Srčna kap (35-74 let)04,6004,6001,60
4.9 Možganska kap (35-84 let)02,8002,8001,90
4.10 Novi primeri raka751,53751,53475,12
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)11,6011,6006,50
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,9013,9016,10
4.13 Pomoč na domu-999.998-999.99802,70
4.14 Klopni meningoencefalitis.........
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.1981.198889,80
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)-999.998-999.99889,10
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)286,60286,60140,40
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)-999.998-999.99805,80
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)-999.998-999.99825,90
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)-999.998-999.99830,50
5.7 Umrljivost zaradi samomora-999.998-999.99808,50

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,8//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-10,84,4-0,30,9
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)5,14,54,94,7
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)24,825,325,525,7
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti57,760,658,557,2
%
1.6 Delovne migracije37,094,883,9100,6
%
2.1 Telesni fitnes otrok50,149,950,750,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok21,820,621,024,6
%
2.3 Redni in občasni kadilci22,923,523,724,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje30,636,235,540,9
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah3,11,91,91,8
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 6,38,79,08,7
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit43,961,163,160,4
%
3.2 Presejanost v Programu Zora62,269,671,471,3
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode98//87
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja75,881,272,965,8
%
4.2 Bolniška odsotnost13,410,011,013,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)3,01,21,21,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)3,31,61,52,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni6,14,54,85,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka22,922,222,123,7
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi10,111,511,811,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)4,61,71,91,9
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)2,82,02,32,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka751,5573,2582,15,6
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)11,67,37,46,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj13,913,613,715,5
sss/100
4.13 Pomoč na domu.1,31,41,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis////
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1198,0842,1882,0979,9
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let).67,275,689,3
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)286,6161,2164,1168,8
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).8,510,011,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let).17,219,320,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let).40,542,140,5
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora.16,520,521,7
sss/100.000
Jezersko
Statistična regija Gorenjska
Upravna enota Kranj

Po številu prebivalcev je to ena manjših slovenskih občin. Ozko ledeniško dolino obkrožajo na eni strani Savinjske Alpe, na drugi strani – proti Avstriji – pa Karavanke.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 13,4 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji* od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen višji* od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 4,6 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 11,6 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji* od slovenskega povprečja. To je občina z najnižjo vrednostjo v Sloveniji.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 23 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 3,1 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil nižji* od slovenskega povprečja.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 43,9 %, v Sloveniji pa 60,4 %. To je občina z najnižjo vrednostjo v Sloveniji.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 62,2 %, v Sloveniji pa 71,3 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690