logotip Zdravja v občini Logotip NIJZ
    facebook   twitter   youtube

Leto

Statistične regije / občine

Tematske karte

Izbrane vsebine

Metodološka pojasnila
Podatki Zdravje v občini
Publikacija Zdravje v občini - razvoj in definicije

Zunanje povezave:
Juršinci
Statistična regija Podravska
Upravna enota Ptuj

Ozemlje občine zavzema del vinorodnega gričevja Slovenskih goric ter del Pesniške doline. Po pobočjih in slemenih ležijo vinogradi. Prebivalci se pretežno ukvarjajo z vinogradništvom in sadjarstvom.

Juršinci
Vir: Občina Juršinci (http://www.jursinci.si, 8. 7. 2010), arhiv Občine Juršinci
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 22,2 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,0 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 1,2 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 63 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 35 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,6 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 57,7 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 69,1 %, v Sloveniji pa 71,3 %.PODATKI ZA OBČINO
Podatki za leto ObčinaRegijaSlovenija
1.1 Razvitost občine00,9000,901
1.2 Prirast prebivalstva-10,90-10,9005,60
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)04,9004,9004,90
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)36,9036,9027,80
1.5 Stopnja delovne aktivnosti53,7053,7057,70
1.6 Delovne migracije24,4024,4075,10
2.1 Telesni fitnes otrok50,8050,8050,30
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok23,9023,9029,10
2.3 Redni in občasni kadilci34,7034,7018,10
2.4 Visokotvegano opijanje44,8044,8044,40
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah00,6000,6002,50
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 04,7004,7009,50
2.7 Sosedska povezanost .........
2.8 Umivanje zob.........
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih.........
2.10 Hrupno okolje.........
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane.........
3.1 Odzivnost v Program Svit57,7057,7065,20
3.2 Presejanost v Programu Zora69,1069,1078,90
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode949491
3.4 Presejanost v Programu DORA.........
4.1 Samoocena dobrega zdravja67,7067,7067,50
4.2 Bolniška odsotnost22,2022,2012
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)01,5001,502
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)01,9001,901
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni03,3003,305
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka21,7021,7024,80
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi131312,40
4.8 Srčna kap (35-74 let)1101,60
4.9 Možganska kap (35-84 let)03,6003,6001,90
4.10 Novi primeri raka586,64586,64475,12
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)01,2001,2006,50
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,2015,2016,10
4.13 Pomoč na domu00,3000,3002,70
4.14 Klopni meningoencefalitis.........
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke.........
4.16 Novi primeri pljučnega raka.........
4.17 Novi primeri raka dojke.........
4.18 Novi primeri malignega melanoma.........
5.1 Splošna umrljivost1.361,901.361,90889,80
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)109,70109,7089,10
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)162,40162,40140,40
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let)-999.998-999.99805,80
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)343425,90
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)51,7051,7030,50
5.7 Umrljivost zaradi samomora636308,50

KAZALNIKI ZA OBČINO – preračunani statistični podatki (npr. gostota prebivalstva, naravni prirast na 1.000 preb., stopnja registrirane brezposelnosti…), ki omogočajo primerjavo med občinami in z državo.

KazalnikObčinaUpr. enotaStat. regijaSlovenijaEnota
1.1 Razvitost občine0,9//1
indeks
1.2 Prirast prebivalstva-10,9-6,000,9
1.3 Starejše prebivalstvo (nad 80 let)4,94,34,74,7
%
1.4 Osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj)36,926,924,025,7
%
1.5 Stopnja delovne aktivnosti53,757,354,057,2
%
1.6 Delovne migracije24,486,696,3100,6
%
2.1 Telesni fitnes otrok50,849,549,450,0
indeks
2.2 Prekomerna prehranjenost otrok23,927,826,624,6
%
2.3 Redni in občasni kadilci34,732,327,524,2
%
2.4 Visokotvegano opijanje44,845,543,340,9
%
2.5 Poškodovani v transportnih nezgodah0,61,20,91,8
2.6 Prometne nezgode z alkohol. povzročitelji 4,78,59,08,7
%
2.7 Sosedska povezanost ////
%
2.8 Umivanje zob////
%
2.9 Prekomerna prehranjenost odraslih////
%
2.10 Hrupno okolje////
%
2.11 Prevalenca uporabnikov marihuane////
%
3.1 Odzivnost v Program Svit57,758,657,760,4
%
3.2 Presejanost v Programu Zora69,171,269,071,3
%
3.3 Mikrobiološka kakovost pitne vode94//87
%
3.4 Presejanost v Programu DORA////
%
4.1 Samoocena dobrega zdravja67,768,260,565,8
%
4.2 Bolniška odsotnost22,216,414,913,7
dnevi
4.3 Astma pri otrocih in mladostnikih (0-19 let)1,50,61,71,2
sss/1000
4.4 Bolezni, neposredno pripisljive alkoholu (15 let in več)1,92,52,32,0
sss/1000
4.5 Prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni3,34,65,15,1
sss/100
4.6 Prejemniki zdravil zaradi poviš. krvnega tlaka21,724,523,923,7
sss/100
4.7 Prejemniki zdravil proti strjevanju krvi13,014,912,711,8
sss/100
4.8 Srčna kap (35-74 let)1,01,61,81,9
sss/1000
4.9 Možganska kap (35-84 let)3,63,52,92,6
sss/1000
4.10 Novi primeri raka586,6482,0519,85,6
sss/1000
4.11 Zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več)1,22,75,66,4
sss/1000
4.12 Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj15,216,716,515,5
sss/100
4.13 Pomoč na domu0,30,61,31,6
%
4.14 Klopni meningoencefalitis////
sss/100.000
4.15 Novi primeri raka debelega črevesja in danke////
sss/100.000
4.16 Novi primeri pljučnega raka////
sss/100.000
4.17 Novi primeri raka dojke////
sss/100.000
4.18 Novi primeri malignega melanoma////
sss/100.000
5.1 Splošna umrljivost1361,91164,31054,1979,9
sss/100.000
5.2 Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja (0-74 let)109,7125,7103,389,3
sss/100.000
5.3 Umrljivost zaradi vseh vrst raka (0-74 let)162,4179,1176,6168,8
sss/100.000
5.4 Umrljivost zaradi raka debelega črevesja (0-74 let).10,79,911,3
sss/100.000
5.5 Umrljivost zaradi raka dojke (0-74 let)34,022,220,920,3
sss/100.000
5.6 Umrljivost zaradi pljučnega raka (0-74 let)51,738,640,940,5
sss/100.000
5.7 Umrljivost zaradi samomora63,028,125,321,7
sss/100.000
Juršinci
Statistična regija Podravska
Upravna enota Ptuj

Ozemlje občine zavzema del vinorodnega gričevja Slovenskih goric ter del Pesniške doline. Po pobočjih in slemenih ležijo vinogradi. Prebivalci se pretežno ukvarjajo z vinogradništvom in sadjarstvom.
Zdravstveno stanje in umrljivost
 • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali kot dobro, je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 22,2 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni.
 • Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,0 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9.
 • Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 1,2 na 1000, v Sloveniji pa 6,4.
 • Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
 • Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 63 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Delež kadilcev je bil 35 %, v Sloveniji pa 24 %.
 • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 0,6 na 1000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8.
 • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
 • Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 57,7 %, v Sloveniji pa 60,4 %.
 • Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka materničnega vratu je bila 69,1 %, v Sloveniji pa 71,3 %.

Podatki za občino v primerjavi s podatki za upravno enoto, statistično regijo in državo.

O Avtorjih
© Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
ISSN 2536-2690